2011 05 13
Tarptautinė konferencija „Dailė dviejų pasaulinių karų metu"
10:00  val.
Auditorija

 

Tarptautinė konferencija "Dailė dviejų pasaulinių karų metu"

 

 


Daugiau informacijos >

Tarptautinė konferencija "Dailė dviejų pasaulinių karų metu"

 

Konferencija skirta dailės ir karo santykių klausimams pasaulinių karų metu. Šių karų, ypač Antrojo pasaulinio karo atminimas gyvas šalyse, įtrauktose į karinius veiksmus, tačiau to meto meninė kultūra ir dailė iki šiol menkai pažįstamos ir tyrinėtos. Pirmoji konferencijos diena skirta Pirmojo pasaulinio karo, antroji - Antrojo pasaulinio karo laikotarpiui, pranešėjai nagrinės karo metų dailės santykius su politika, ideologija ir propaganda, aptars dailės tendencijas ir meninio gyvenimo ypatumus, vizualinių karo įvaizdžių formavimąsi, dailininkų laikyseną, kultūros netektis. Pranešimai apima karo metų dailės aspektus įvairiose Europos šalyse - Vengrijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos kraštų - Latvijos, Lietuvos, Estijos patyrimui, nes sovietinėje ir posovietinėje istoriografijoje ši tema buvo arba ignoruota arba nušviesta tendencingai. 

 

2011 m. gegužės 13 d. (penktadienis)

Nacionalinės dailės galerijos konferencijų salė (Konstitucijos pr. 22)

10.00 prof. Jānis Kalnačs, Vidzemės universitetas

Artist in Latvia under Nazi Occupation. War, Occupation, Power

(Dailininkas nacių okupuotoje Latvijoje. Karas, okupacija, valdžia)

10.30 prof. Vojtěch Lahoda, Prahos Karolio universitetas

'Living in Peace'? 'Degenerate Art' and Czech Modernism in the Protectorate of Bohemia and Moravia

('Taikus sugyvenimas'? 'Išsigimęs menas' ir čekų modernizmas Bohemijos ir Moravijos protektorate)

11.00 dr. Anna Pravdová, Nacionalinė dailės galerija, Praha

Czech Artists Escaped in France during World War II

(Čekų dailininkai II pasaulinio karo pabėgėliai Prancūzijoje)

 

11.30-12.00 kavos pertrauka

 

12.00 Milan Pech, Prahos Karolio universitetas

Historizing Trends in Czech Art during World War II

(Istorizmo tendencijos čekų mene II pasaulinio karo metais)

12.30 dr. Gábor Pataki, Vengrijos MA Dailės istorijos institutas

'Art under Dangerous Constellation': the so-called 'New Romanticism' as a Special Form of Escapism in Central-European Art during World War II

('Dailė po nepalankiai išsidėsčiusiomis žvaigždėmis': neoromantizmas kaip II pasaulinio karo Vidurio Europos specifinė eskapizmo forma )

13.00 dr. Giedrė Jankevičiūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Intimism in the Art of Lithuania: 1941-1944

(Intymizmas Lietuvos dailėje: 1941-1944)

 

13.30-14.30 pietūs

 

14.30 Kristina Jõekalda,Estijos dailės akademija

Heritage of Art History between Fires: Protection of Architectural Monuments in Estonia during World War II

 (Dailės paveldas ugnyje: Estijos architektūros paminklų apsauga II pasaulinio karo metais)

15.00 Uladzimir Valodzin, Baltarusijos nacionalinis dailės muziejus

Janka Kaškiel: the Caricaturist who Served the Bolshevik and Nazi Regimes

(Janka Kaškiel: karikatūristas, tarnavęs bolševikų ir nacių režimams)

15.30 Rasa Antanavičiūtė, Vilniaus dailės akademija

Urban Development of Vilnius during World War II: Ideological Interventions

(Vilniaus urbanistinė raida II pasaulinio karo metais: ideologinės intervencijos)

16.00 diskusijos ir konferencijos uždarymas Nacionalinės dailės galerijos kavinėje

18.00 NDG parodosPaminklai, kurių nėra: pasivaikščiojimas po Vilnių (kuratorės Rasa Antanavičiūtė, Živilė Etevičiūtė, Eglė Mikalajūnaitė) atidarymas

 

Pilna konferencijos programa

Rengėjas: Lietuvos kultūros tyrimų institutas