Mstislavas Dobužinskis. Vilnius. Mėsinių gatvė. 1906–1907


LNDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinyje yra per 46 000 eksponatų: modernioji ir šiuolaikinė Lietuvos tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, objektai, instaliacijos, videomenas.

Aplankykite Nacionalinės dailės galerijos nuolatinę ekspoziciją virtualiai!

Daugiau informacijos
Atnaujintos nuolatinės ekspozicijos fragmentas. 8 salės vaizdas

Nacionalinėje dailės galerijoje - atnaujinta nuolatinės ekspozicijos dalis - penkiose salėse pateikiamas naujas žvilgsnis į XX a. II pusės - XXI a. Lietuvos dailę.

Pasakojime, suskirstytame į teminius skyrius "Sprogimas", "Modernizacijos projektai", "Krizė ir maištas", "Virsmas" ir "Šiuolaikybė: kritika ir vaizduotė", modernus ir šiuolaikinis Lietuvos menas atsiskleidžia XX a. II pusės - XXI a. politinių, socialinių ir kultūrinių šalies ir pasaulio įvykių kontekste.

Žvilgsnio centre - modernybės pasaulėvaizdis, jo atspindys prieštaravimų kupiname sovietmečio Lietuvos meniniame gyvenime ir dailės kūriniuose bei transformacija po nepriklausomybės atgavimo plačiai išsiskleidusiame šiuolaikiniame mene. Kuriamas daugiaspektis, įvairias mažas istorijas apjungiantis pasakojimas, nūdienį požiūrį pabrėžia šiuolaikinių menininkų intervencijos į ekspoziciją.

Rodoma virš 150-ties įvairių kartų Lietuvos ir egzilio dailininkų kūryba - tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, tekstilė, objektai, instaliacijos, videomenas, kino filmai kt., tarp jų ir mažai žiūrovams žinomi, retai matomi eksponatai.

Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje sukaupto dailės rinkinio pagrindu suformuotą ekspoziciją svariai papildo kūriniai iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vilniaus dailės akademijos muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos, Jono Meko vizualiųjų menų centro, privačių rinkinių: Lewben Art Foundation, BTA Art, Audronės ir Mariaus Vaupšų kolekcijos, Andriaus Jankausko kolekcijos bei pačių menininkų dirbtuvių.

Atnaujintos ekspozicijos kuratorės: dr. Lolita Jablonskienė, Laima Kreivytė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė ir dr. Agnė Narušytė.

Daugiau informacijos
Antanas Sutkus. Žanas Polis Sartras. 1965

2003-2006 m. LNDM XX-XXI a. rinkinys pasipildė per 2400 eksponatų. Didžiąją jų dalį muziejui padovanojo lietuvių dailininkai ir jų šeimos bei perdavė įvairios institucijos. Per 120 kūrinių muziejus įsigijo iš Lietuvos kultūros ministerijos skirtų lėšų.

Rengiantis NDG atidarymui, LNDM siekė praturtinti savo rinkinį reikšmingais XX a. I pusės Lietuvos dailininkų kūriniais, taip pat eksperimentiniais, novatoriškais XX a. II pusės dailininkų, puoselėjusių individualią, prie oficialaus sovietinio dailės gyvenimo nesiderinusią kūrybos kryptį, darbais ir 1990-2000 m. laikotarpio dailininkų kūryba, liudijančia dinamišką Lietuvos kultūros ir meno plėtrą po nepriklausomybės atgavimo, augantį tarptautinį šiuolaikinės lietuvių dailės prestižą.

Daugiau informacijos