Mstislavas Dobužinskis. Vilnius. Mėsinių gatvė. 1906–1907


LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinyje yra per 46 000 eksponatų: modernioji ir šiuolaikinė Lietuvos tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, objektai, instaliacijos, videomenas.

Daugiau informacijos
Nuolatinės ekspozicijos fragmentas

Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijoje rodoma Lietuvos tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, šiuolaikinis menas nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Čia pristatomi reikšmingiausi Lietuvos dailės muziejaus rinkinio kūriniai - žymiausių Lietuvos dailininkų darbai.

Ekspozicija išdėstyta dešimtyje salių. Ji sudaryta remiantis mišriu principu, derinant chronologinį ir teminį požiūrius. Viena vertus, ekspozicijoje pristatomas muziejuose įprastas istorinės raidos naratyvas, kurį galima apmąstyti, analizuoti skirtingais aspektais ir pačioje ekspozicijoje, ir specialiose parodose. Kita vertus, ekspozicija išryškina konkretų savo ryšį su vieta ir laiku.

Plėtojant chronologinį pasakojimą, atskirose dalyse išryškinamas tam tikras probleminis branduolys - į vieno ar kito laikotarpio Lietuvos dailę siūloma pažvelgti konkrečiu aspektu. Kiekvieną skyrių lydi įžanga, kurioje šis požiūris yra paaiškinamas ir paminimi problemą reprezentuojantys dailininkai.

Daugiau informacijos
Antanas Sutkus. Žanas Polis Sartras. 1965

2003-2006 m. LDM XX-XXI a. rinkinys pasipildė per 2400 eksponatų. Didžiąją jų dalį muziejui padovanojo lietuvių dailininkai ir jų šeimos bei perdavė įvairios institucijos. Per 120 kūrinių muziejus įsigijo iš Lietuvos kultūros ministerijos skirtų lėšų.

Rengiantis NDG atidarymui, LDM siekė praturtinti savo rinkinį reikšmingais XX a. I pusės Lietuvos dailininkų kūriniais, taip pat eksperimentiniais, novatoriškais XX a. II pusės dailininkų, puoselėjusių individualią, prie oficialaus sovietinio dailės gyvenimo nesiderinusią kūrybos kryptį, darbais ir 1990-2000 m. laikotarpio dailininkų kūryba, liudijančia dinamišką Lietuvos kultūros ir meno plėtrą po nepriklausomybės atgavimo, augantį tarptautinį šiuolaikinės lietuvių dailės prestižą.

Daugiau informacijos