Vieša paskaita: "Kovos dėl sovietinio paveldo: menininkai ir kultūros veikėjai kaip aktyvistai"

Kas bendra tarp kino ir rašytojo Petro Cvirkos? O tarp Reformacijos ir Žaliojo tilto?

Paskaitoje atsigręžiama į pastaruosius keliolika metų vykdomas ar planuojamas viešųjų erdvių transformacijas, kurias sieja sovietinis architektūrinis ar skulptūrinis paveldas. Nerimas dėl viešųjų erdvių likimo į vieną pasakojimą supina atvejus, kurie galėtų atrodyti labai skirtingi: vieni susiję su skverais ir parkais, kiti su architektūros objektais ir pastatais, treti su paminklais skveruose, ketvirti su paminklais ant architektūrinių struktūrų... Kino teatrai "Lietuva" ir "Garsas", Reformatų skveras, Žaliojo tilto skulptūros, Petro Cvirkos paminklas bei skveras, ir kiti labai dažnai minimi kartu kaip viešųjų erdvių politikos simptomai, keliantys pasipriešinimą ar nesutarimus.
Kalbėdama apie kai kuriuos iš šių atvejų, klausiu, kokias pozicijas ir kodėl šiuose ginčuose ir protestuose užima kultūros veikėjai, ir ar jie gali atstovauti viešajam interesui?

Būtina išankstinė registracija: https://docs.google.com/forms/d/15arQh0mvo875ExqO5d1ezowNRarilJgnfPluv5MlgO0/viewform?ts=6163e45a&edit_requested=true

Dalyviams Konferencijų ir kultūros renginių salėje reikia turėti galimybių pasą ar ES skaitmenį COVID pažymėjimą, dėvėti nosį ir burną dengiančią apsauginę veido kaukę.

Paskaita bus transliuojama ir youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=1q4WfeXBme8

Dr. Lina Michelkevičė - menotyrininkė su filologės ir semiotikės praeitimi. Nuo 2014 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute. Knygos "Būti dalimi. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene" (2021) autorė. Kartu su kitais yra sudariusi leidinius "Fotografijos, istorijos, žemėlapiai" (2007), "Kūnas: ne laiku ir be vietos" (2016), "Edukacija mene, menui, per meną" (2017), "Valstybė mene - menas valstybėje" (2019), "Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje" (2019), "Jubiliejų kultūra" (2021).
Domisi kultūrinio ir socialinio dalyvavimo apraiškomis, aktyvizmo praktikomis, pedagoginiais įrankiais mene, naujomis meno, komunikacijos ir tyrimų formomis. 2020-2022 m. vykdo podoktorantūros tyrimų projektą "Kultūros kūrėjų vaidmuo socialiniuose judėjimuose nepriklausomoje Lietuvoje".

Paskaita yra dalis mokslinio tyrimo, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3 LMT K 712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą".

Plačiau apie paskaitų ciklą "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos"

Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Projekto partneris: Nacionalinė dailės galerija (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)
Projekto rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba

Iliustracija: Festivalis "Re:formatas" Reformatų skvere. Nuotrauka: Andrej Vasilenko, 2018

NDG Auditorija
2021 10 19

18:00

Festivalis

Spalio 19 d., 18 val. NDG auditorijoje vyks viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos" Linos Michelkevičės paskaita "Kovos dėl sovietinio paveldo: menininkai ir kultūros veikėjai kaip aktyvistai".