Paskaita „Aš – esu – lietuvis – Adomas Varnas...“: refleksijos apie XX a. pradžios lietuvių menininkus Krokuvoje, Paryžiuje, Sankt Peterburge"

XX a. pradžioje į Krokuvą atvykę lietuviai 1904 m. vasario 28 d. Jogailos universiteto literatūros paskaitų klausytojo Juozapo Albino Herbačiausko iniciatyva susibūrė į draugiją "Rūta". Jos dalyviai Adomas Varnas, Ignas Šlapelis, Kazys Ulianskis, Petras Rimša, Adalbertas Staneika, Sofija Kymantaitė netrukus aktyviai įsijungė į kultūrinį gyvenimą. Tarp jų buvo ir tuomet visai nežinomas muzikas Zigmas Skirgaila, galima sakyti "lietuvių tapęs svetimoje šalyje".

Talentingų jaunuolių mintys, o neretai ir dienos, "bėgiojo" Paryžiaus, Sankt Peterburgo salonuose, tačiau akys vis dažniau krypo Lietuvos link. Tai liudija laiškai, atsiminimai, straipsniai periodikoje. Lyginamuoju istoriniu metodu pabandžius tai atkurti viename vaizdinyje, muzikos garsų ir potėpių fonuose ryškėja realybės simboliai, perteikti "Artojo" skulptūroje, Žalgirio mūšiui skirtame paminkle Krokuvoje ar Nikolajaus Gumiliovo eilėraštyje Sankt Peterburge.

Paskaita yra tarptautinės parodos "Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė" paralelinės programos dalis.

Kiti šios serijos renginiai:

Rugsėjo 16 d., 18 val. NDG Auditorijoje Vilniaus universiteto Filosofijos instituto doktoranto Alfredo Buiko paskaita "Fin de siècle judėjimas: įtakos ir pasekmės".


Paskaitos trukmė 60 min.
Renginys nemokamas, be registracijos.
Laikantis saugumo reikalavimų, renginio metu būtina dėvėti apsauginę veido kaukę, vietų skaičius salėje ribojamas.
Daugiau informacijos tel.: (85) 2122997

NDG Auditorija
2020 09 17

18.00

Paskaita

Rugsėjo 17 d., 18 val. NDG auditorijoje vyks istorikės ir publicistės Vidos Girininkienės vieša paskaita "Aš - esu - lietuvis - Adomas Varnas...": refleksijos apie XX a. pradžios lietuvių menininkus Krokuvoje, Paryžiuje, Sankt Peterburge".