Dr. Julijos Fominos paskaita ,,Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje“

Paskaita skirta pristatyti ir apmąstyti Lietuvos šiuolaikinio meno istoriją nuo XX a. Pabaigos iki šių dienų per kontraversiškus meno kūrinius - prieštaringus, provokuojančius, sukėlusius ginčus menotyriniame ir viešajame diskurse. Per tokių kūrinių pavyzdžių pristatymą ir analizę siūloma pasvarstyti, kokios šiuolaikybės reikšmės, pavidalai ir ženklai priimtini ir toleruojami, o kokie - ne; ir kokios priežastys tai lemia. Taip mėginama nustatyti probleminius šiuolaikybės kaip esamojo laiko konceptualizavimo praktikų suvokimo, vertinimo ir institucionalizavimo aspektus.

Dr. Julija Fomina - meno kritikė ir parodų kuratorė. Nuo 2004 m. dirba kuratore Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, dėsto Vilniaus dailės akademijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 2015 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apsigynė daktaro disertaciją "Meno parodų kuratorystė Lietuvoje: sampratos ir raida". Mokslinių interesų sritys - parodų ir kuratorystės istorija, meno konceptualizavimo parodose metodai, parodų poveikis meno raidai ir jo suvokimui, būdai artikuliuoti idėjas šiuolaikiniame mene.

Registracija į paskaitą:
https://docs.google.com/forms/d/1jUHZ09Fuy5b9tj4ZAfzDnpUf9gIMxJlivDDc_QIzVbM/edit?ts=63734cdb
Tiesioginė paskaitos transliacija: https://youtu.be/gEfFzLp8IbI

NDG Auditorija
2022 11 22

18:00

Dr. Julija Fomina ,,Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje

Lapkričio 22 d., 18 val. NDG auditorijoje - viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra" renginys - dr. Julijos Fominos paskaita "Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje".