2022 11 08
Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“
18:00  val.
NDG Auditorija

Vilniaus dailės akademija tęsia didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusį viešų paskaitų ciklą. Jame Dailės istorijos ir teorijos katedros dėstytojai, absolventai, VDA Dailėtyros instituto mokslininkai, projekto partnerio - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus / Nacionalinės dailės galerijos dailėtyros lauko profesionalai pristatys naujausius tyrimus ir atradimus dailės, dizaino ir architektūros istorijos, paveldo, kolekcionavimo, šiuolaikinio meno procesų srityse.


Daugiau informacijos >
2022 10 04
Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“ pirmoji paskaita
18:00  val.

Pirmasis ciklo susitikimas vyks spalio 4 d., - Dr. (hp) Rūta Janonienė skaitys paskaitą "Apie architekto Lauryno Gucevičiaus namus ir kaimynus".


Daugiau informacijos >
2022 10 18
Žvilgsnis į Lietuvos dizaino istoriją: išnykę ir išlikę dizaino objektai
18:00  val.
NDG

Viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos" antroji paskaita "Žvilgsnis į Lietuvos dizaino istoriją: išnykę ir išlikę dizaino objektai", lektorė - doc. dr. Rasa Janulevičiūtė


Daugiau informacijos >
2022 11 08
Helmuto Šabasevičiaus paskaita „Istorija ir fikcija Lietuvos operų scenovaizdžiuose“
18:00  val.
NDG Auditorija

Prof. dr. Helmuto Šabasevičiaus vieša paskaita "Istorija ir fikcija Lietuvos operų scenovaizdžiuose". Viešų paskaitų ciklas " Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos".


Daugiau informacijos >
2022 11 11
dėl grožio? Denis Petrina paskaita
18:00  val.
NDG

Denio Petrinos paskaita "Anti-, dis-, hyper-, hypo-, para-, sub-: apie grožio (trans)mutacijas"


Daugiau informacijos >
2022 11 15
Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Asmens tapatumo problema XVII–XVIII a. portrete. Jono Karolio Chodkevičiaus atvejis“
18:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 15 d., 18 val. NDG auditorijoje - Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita "Asmens tapatumo problema XVII-XVIII a. portrete. Jono Karolio Chodkevičiaus atvejis"


Daugiau informacijos >
2022 11 17
Trečioji AP29 ciklo paskaita
19:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 17 d., 19 val. NDG auditorijoje vyks Architektūros fondo organizuojamas pokalbis, kuris prasidės menotyrininkės Virginijos Januškevičiūtės paskaita "Architektūra Valdo Ozarinsko žvilgsniu".


Daugiau informacijos >
2022 11 22
Dr. Julijos Fominos paskaita ,,Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje“
18:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 22 d., 18 val. NDG auditorijoje - viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra" renginys - dr. Julijos Fominos paskaita "Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje".

 


Daugiau informacijos >
2022 11 24
David Basulto paskaita „Mastelį keičianti architektūra”
19:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 24 d., 19 val. NDG auditorijoje vyks Architektūros fondo organizuojamas pokalbis, kuris prasidės architekto David Basulto paskaita "Mastelį keičianti architektūra".


Daugiau informacijos >
2022 11 29
Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė ,,Moters-kūrėjos recepcija XX a. I pusės Lietuvos kultūroje: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės atvejis"
18:00  val.
NDG Auditorija

2022 m. lapkričio 29 d. - paskutinė ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos": Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė ,,Moters-kūrėjos recepcija XX a. I pusės Lietuvos kultūroje: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės atvejis".


Daugiau informacijos >

dėl grožio? Denis Petrina paskaita

Nors šiuolaikinėje meno teorijoje grožio samprata pasirodo tik "šmėkliškai", ji produktyviai gyvuoja kitose gyvenimo srityse - medijose, reklamoje, populiariojoje kultūroje, tarpasmeniniuose santykiuose. Tačiau vis dažniau pamirštama, kad žodžių junginys "grožio standartas", taip organiškai įaugęs į kasdienybę, vis dėlto yra "emigravęs" iš estetikos - taigi, turi būti suvoktas kaip estetinė kategorija per se.
Tad šioje dviejų dalių paskaitoje Denis Petrina atliks priešingą konceptualinį veiksmą - grąžins grožio konceptą į meno teorijos lauką. Pirmoje paskaitos dalyje jis gins tezę, kad menas (nesvarbu, ar klasikinis, ar šiuolaikinis, ar ateities) praranda savo prasmę atsisakius grožio kategorijos, tačiau tuo pačiu metu kels klausimą: jei dedame tiek daug vilčių į grožį, kas yra grožis? Atsakydamas į šį klausimą, jis pasitelks pagalbines "kanono", "etalono", "mokyklos", "stiliaus" ir panašias sampratas, kurios yra to paties (gan problemiško) koncepto - normos - vediniai.
Antroje paskaitos dalyje, reflektuodamas šiuolaikinės estetikos pavyzdžius, Petrina pademonstruos, kokias (trans)formacijas, (trans)mutacijas - ir net (trans)mutiliacijas - patiria grožio samprata, ir papasakos, kodėl - paradoksaliu būdu - grožis išlieka grožiu paneigdamas... grožį.
Denis Petrina (jis) yra filosofijos daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Europos humanitarinio universiteto lektorius. 2022 m. apgynė daktaro disertaciją "Afekto sampratos filosofinės interpretacijos ir biopolitinės implikacijos". Jo mokslinių interesų sritys yra afekto teorija, subjekto, kūniškumo ir seksualumo teorijos, biopolitika, neklasikinės epistemologijos, ontologinis pesimizmas bei šiuolaikinė estetika.
Paskaita vyks lietuvių k. Ji yra atvira ir nemokama, registracija nereikalinga.
Po paskaitos 19 val. NDG vyks Nancie Naive ir Edvino Mikulskio performansai.

Renginiai yra Nacionalinės dailės galerijos ciklo "Dėl grožio?" dalis. Visa programa: https://www.facebook.com/events/476440044299486/?ref=newsfeed
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Dizainerė Julija Lečaitė