2022 11 08
Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“
18:00  val.
NDG Auditorija

Vilniaus dailės akademija tęsia didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusį viešų paskaitų ciklą. Jame Dailės istorijos ir teorijos katedros dėstytojai, absolventai, VDA Dailėtyros instituto mokslininkai, projekto partnerio - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus / Nacionalinės dailės galerijos dailėtyros lauko profesionalai pristatys naujausius tyrimus ir atradimus dailės, dizaino ir architektūros istorijos, paveldo, kolekcionavimo, šiuolaikinio meno procesų srityse.


Daugiau informacijos >
2022 10 04
Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“ pirmoji paskaita
18:00  val.

Pirmasis ciklo susitikimas vyks spalio 4 d., - Dr. (hp) Rūta Janonienė skaitys paskaitą "Apie architekto Lauryno Gucevičiaus namus ir kaimynus".


Daugiau informacijos >
2022 10 18
Žvilgsnis į Lietuvos dizaino istoriją: išnykę ir išlikę dizaino objektai
18:00  val.
NDG

Viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos" antroji paskaita "Žvilgsnis į Lietuvos dizaino istoriją: išnykę ir išlikę dizaino objektai", lektorė - doc. dr. Rasa Janulevičiūtė


Daugiau informacijos >
2022 11 08
Helmuto Šabasevičiaus paskaita „Istorija ir fikcija Lietuvos operų scenovaizdžiuose“
18:00  val.
NDG Auditorija

Prof. dr. Helmuto Šabasevičiaus vieša paskaita "Istorija ir fikcija Lietuvos operų scenovaizdžiuose". Viešų paskaitų ciklas " Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos".


Daugiau informacijos >
2022 11 11
dėl grožio? Denis Petrina paskaita
18:00  val.
NDG

Denio Petrinos paskaita "Anti-, dis-, hyper-, hypo-, para-, sub-: apie grožio (trans)mutacijas"


Daugiau informacijos >
2022 11 15
Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita „Asmens tapatumo problema XVII–XVIII a. portrete. Jono Karolio Chodkevičiaus atvejis“
18:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 15 d., 18 val. NDG auditorijoje - Dr. Tojanos Račiūnaitės paskaita "Asmens tapatumo problema XVII-XVIII a. portrete. Jono Karolio Chodkevičiaus atvejis"


Daugiau informacijos >
2022 11 17
Trečioji AP29 ciklo paskaita
19:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 17 d., 19 val. NDG auditorijoje vyks Architektūros fondo organizuojamas pokalbis, kuris prasidės menotyrininkės Virginijos Januškevičiūtės paskaita "Architektūra Valdo Ozarinsko žvilgsniu".


Daugiau informacijos >
2022 11 22
Dr. Julijos Fominos paskaita ,,Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje“
18:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 22 d., 18 val. NDG auditorijoje - viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra" renginys - dr. Julijos Fominos paskaita "Kontraversiški kūriniai Lietuvos šiuolaikinio meno istorijoje".

 


Daugiau informacijos >
2022 11 24
David Basulto paskaita „Mastelį keičianti architektūra”
19:00  val.
NDG Auditorija

Lapkričio 24 d., 19 val. NDG auditorijoje vyks Architektūros fondo organizuojamas pokalbis, kuris prasidės architekto David Basulto paskaita "Mastelį keičianti architektūra".


Daugiau informacijos >
2022 11 29
Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė ,,Moters-kūrėjos recepcija XX a. I pusės Lietuvos kultūroje: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės atvejis"
18:00  val.
NDG Auditorija

2022 m. lapkričio 29 d. - paskutinė ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos": Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė ,,Moters-kūrėjos recepcija XX a. I pusės Lietuvos kultūroje: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės atvejis".


Daugiau informacijos >

Helmuto Šabasevičiaus paskaita

Paskaitoje apžvelgiama Lietuvos istorijos tematika operos scenoje, daugiausia dėmesio skiriant spektakliams, sukurtiems pagal tikrus ir išgalvotus siužetus, susijusius su Lietuvos senove ir dabartimi. Remiantis Italijos, Lenkijos, Lietuvos archyvuose ir muziejuose saugoma ir šiuolaikinių operos spektaklių vaizdine medžiaga, svarstomas tikrovės ir fikcijos ryšys, atsispindintis scenografų ir kostiumų dailininkų kūryboje, vizualinių spektaklio komponentų reikšmė formuojant ir tvirtinant istorinę bei tautinę tapatybę, pristatoma dailininkų kūrybinių strategijų raida ir transformacijos XX-XXI a. pirmaisiais dešimtmečiais pastatytuose operos spektakliuose, kai keičiantis teatro estetikai, istorijos iliustravimo sampratą išstūmė siekis interpretuoti istorinį spektaklio naratyvą, derinti iliustracijos ir interpretacijos kryptis. Tyrimas atliekamas vykdant Lietuvos mokslo tarybos projektą "Lietuvos istorija ir mitologija operos scenoje" (projekto registracijos Nr. S-LIP-21-1)

Prof. dr. Helmutas Šabasevičius (g. 1964 m.) 1989 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar - Vilniaus dailės akademija) baigė dailėtyros studijas. 1994 m. apgynė humanitarinių mokslų srities daktaro disertaciją, nuo 1997 m. yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. Tyrinėja Lietuvos teatro, dailės, scenografijos, choreografijos istoriją, XIX amžiaus vizualiąją kultūrą, teatro ir meno ryšius, yra paskelbęs mokslinių ir populiarių straipsnių, parodų ir spektaklių apžvalgų Lietuvos ir užsienio spaudoje, dalyvauja mokslinėse konferencijose, dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra meno kultūros žurnalo "Krantai" vyriausiasis redaktorius. Apdovanotas Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2017), Auksiniu kryžiumi už nuopelnus Lenkijos Respublikai (2019).

Registracija į paskaitą: https://docs.google.com/forms/d/1cCZxGcBQEBnDwLK0SOvGz40ypicRXa6pIHheBone6Nc/edit?ts=635b9837

Tiesioginė paskaitos transliacija: https://www.youtube.com/watch?v=0iDA6TV5nrk&feature=youtu.be