2022 12 01
Tarptautinė konferencija „Migracija–menas–muziejus“
9:00 - 18:00  val.
NDG Auditorija

2022 m. gruodžio 1 d. 9:00-18:00 NDG auditorijoje vyks Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir Vilniaus dailės akademijos organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija "Migracija-menas-muziejus".


Daugiau informacijos >

Tarptautinė konferencija

 

2022 m. gruodžio 1 d. 9:00-18:00 NDG auditorijoje vyks Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir Vilniaus dailės akademijos organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija "Migracija-menas-muziejus". Konferencijos dalyviai diskutuos apie įvairius požiūrius į diasporos dailę, aptars (e)/(i)migruojančio meno procesus, dailininkų, dailės kūrinių ir idėjų migraciją. Išeivystėje sukurti darbai kelia svarbius socialinius ir politinius asmens statuso, "savo" / "svetimo", teisėtumo, tapatybės ir kitus klausimus. Diskusijai aktualios visuomenės ir asmens trauminės patirtys, nostalgijos ir išsilaisvinimo atoveikis.

Konferencijos programą galite atsisiųsti čia

Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis (su sinchroniniu vertimu).

Konferenciją galima stebėti nuotoliniu būdu: https://us02web.zoom.us/j/84815281068

Iliustracija: Elena Urbaitytė-Urbaitis. Be pavadinimo / Untitled. XX a. 7-8 deš. / 1960s-1970s. LNDM