2017 02 14
Miesto gamta: pradedant mokslu
17.00  val.
NDG auditorija

Vasario 14 d. prasideda žiemos sezono parodą lydinti paralelinių renginių programa NDG auditorijoje "Miesto gamta: pradedant mokslu" .


Daugiau informacijos >
2017 02 21
Vilniaus klimatas: praeitis, dabartis ir ateitis
18.00  val.
NDG auditorija

Vasario 21 d. 18 val. NDG auditorijoje vyks antroji paskaitų ciklo "Miesto gamta: pradedant mokslu" paskaita.


Daugiau informacijos >
2017 03 02
Paskaita apie Vilniaus biologinės įvairovės ekologines problemas
18.00  val.
NDG auditorija

Kovo 2 d. 18 val. NDG auditorijoje ekologas doc. Stanislovas Sinkevičius skaitys paskaitą apie Vilniaus mieste esančias biologinės įvairovės ekologines problemas - "Miesto vilionės: spąstai ar palaima laukinėms rūšims?".


Daugiau informacijos >
2017 03 15
Paskaita apie Vilniaus miesto gyventojų smurtą ir nelaimingus atsitikimus XVI-XVIII a.
18.00  val.
NDG auditorija

Dėmesio! Justinos Kozakaitės paskaita "Atsargiai! Kertate Vilniaus miesto ribas! Vilniaus miesto gyventojų smurtas ir nelaimingi atsitikimai XVI-XVIII a." perkeliama į kovo 15 d., trečiadienį, pradžia 18 val.


Daugiau informacijos >
2017 06 29
Johno Maciuikos paskaita
17.30  val.
NDG auditorija

Birželio 29 d., 17.30 val. NDG auditorijoje JAV meno ir architektūros istorijos profesorius Johnas V. Maciuika skaitys paskaitą "Gyvybingi modeliai: Kazio Varnelio kūryba Bauhauso modernizmo kontekste".


Daugiau informacijos >
2017 07 01
Optika ir struktūros. Kazio Varnelio kūrybos raida 1967-1977
15.00  val.
NDG auditorija

Kazio Varnelio (jaunesn.) paskaita "Optika ir struktūros. Kazio Varnelio kūrybos raida 1967-1977 m." NDG auditorijoje liepos 1 d., 15 val.


Daugiau informacijos >
2017 10 12
Pelkė: mūsų smegenys, planetos inkstai ir bendrabūvio architektūra
20.00  val.
NDG auditorija

Paskaita apie Lietuvos nacionalinį paviljoną XVI Venecijos architektūros bienalėje.


Daugiau informacijos >

Vasario 14 d. 17 val. NDG auditorijoje biologė prof. Vida Motiekaitytė skaitys paskaitą apie miestų augaliją ir žmogų - "Nuo miestų ekologijos iki sociologijos: ekologinės problemos, augalai ir žmonės."

Kaip teigia biologė prof. Vida Motiekaitytė, "pradžioje buvo ekologija, o tik po to žmonija sukūrė tinklaveiką ir į ją įsitraukė." Miestas su didele gyventojų koncentracija iš pat pradžių buvo lydimas įvairiausių higienos ir sanitarijos problemų. Su laiku šimtatūkstantiniai ir milijoniniai miestai tapo grėsme užmiesčiui: geriausios dirbamos žemės išnaudojamos miesto plėtrai, įrengiami sąvartynai ir nuotekų valymo stotys. Daugelis miesto ekologinių problemų kilo (ir kyla) dėl netobulos miesto infrastruktūros ir teršiančios aplinką pramonės. Klimatas, dirvožemis, flora ir fauna, kaip natūralių ekosistemų komponentai, paveikiami labiausiai. Vilnius - vienas iš nedaugelio miestų, kur dėl sudėtingo reljefo išliko nemažai natūralių gamtos salų.

Paskaitoje svarstoma apie kompleksiškas miestų ekologijos ir sociologijos problemas, atsispiriant nuo parodoje "Miesto gamta: pradedant Vilniumi" pristatomos Vidos Motiekaitytės disertacijos "Urbofitocenozės: Sintaksonomija, toksikotolerantiškumas, sukcesijos, funkcijos" (Botanikos institutas, 2002). Šio tyrimo objektas - Lietuvos miestų augalija, kuriai tyrinėti autorė pasitelkė fitocenologijos mokslą - botanikos šaką, tiriančią skirtingose buveinėse susidarančias augalų bendrijas. Konkrečių atvejų analizei mokslininkė pasirinko tuo metu veikusius ar jau uždarytus Lietuvos sąvartynus - vietas, kuriose žmogaus veiklos įtaka augmenijai pasireiškia bene intensyviausiai. Mokslininkė ištyrinėjo fitocenozių (kartu augančių augalų grupių) įvairovę Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Neringos sąvartynuose, išanalizavo, kaip fitocenozės kinta laikui bėgant bei pateikė pasiūlymus sąvartynų apsodinimui želdynais.

Paskaita nemokama, be registracijos.

Po paskaitos parodą "Miesto gamta: pradedant Vilniumi" bus galima aplankyti nemokamai.

Remia Lietuvo kultūros taryba