2012 01 25
Knygos „Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai” pristatymas
17:30  val.
Auditorija

 

Knygos "Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai" pristatymas


Daugiau informacijos >
2012 08 23
Pero Kirkeby parodos Lignum vitae uždarymo renginiai
17:00  val.
NDG

 

Pero Kirkeby parodos Lignum vitae uždarymo renginiai


Daugiau informacijos >
2012 08 30
Tadeuszo Kantoro parodos uždarymą palydintys renginiai
18:00  val.
Auditorija

 

Tadeuszo Kantoro parodos uždarymą palydintys renginiai


Daugiau informacijos >
2012 10 06
ORNAMENTAS
16:00  val.
Aikštelė prie centrinio įėjimo į NDG

 

ORNAMENTAS

JULIJONAS URBONAS

Paskaita-atrakcionas rekonstruos žymios amerikiečių choreografės Trishos Brown kūrinį "Vaikščiojimas siena" (Walking on the Wall, 1971).


Daugiau informacijos >
2012 10 13
ORNAMENTAS
16:00  val.
Auditorija

 

ORNAMENTAS

GINTARAS DIDŽIAPETRIS

 Leidinio, kuriame publikuojamas menotyrininko Jurgio Baltrušaičio (1903-1988) straipsnis "Geometrija ir pabaisos. Pagal kelis romėnų kapitelius iš Pietų Prancūzijos" (Gazette des Beaux-Arts, 1928) su menininko Gintaro Didžiapetrio įvadu, pristatymas. Leidinys - lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.


Daugiau informacijos >
2012 10 20
ORNAMENTAS
16:00  val.
NDG centrinis vestibiulis

 

ORNAMENTAS

ARNAS ANSKAITIS

Paprasti žodžiai

Paprasti žodžiai - tai kvietimas įsižiūrėti / įsiklausyti į Salomėjos Nėries žodyną, kaip autorinį žodžių rinkinį, kolekciją, archyvą, duomenų bazę ar muziejų. Ten galima rasti įsivaizduojamą balsą, kuris, tardamas žodžius, įspaudžia subjektyvumą.


Daugiau informacijos >
2012 10 27
ORNAMENTAS
16:00  val.
Pietinis NDG vestibiulis

 

ORNAMENTAS

MARIJA OLŠAUSKAITĖ

Marijos Olšauskaitės ir Gedimino Akstino paroda Vilnius-Niujorkas


Daugiau informacijos >
2012 11 10
ORNAMENTAS
18:00  val.
Auditorija

 

ORNAMENTAS

MIKAS ŽUKAUSKAS

Dokumentinė apybraiža. Trukmė: 30 min.


Daugiau informacijos >

Sausio 25 d., trečiadienį, 17.30 val., Nacionalinėje dailės galerijoje įvyks knygos "Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai" pristatymas. Apie leidinį ir menininkės kūrybą kalbės sudarytoja Laima Kreivytė, menininkai Marijus ir Gediminas Piekurai, Juozas Galkus, dailėtyrininkai Viktoras Liutkus ir Skaidra Trilupaitytė. 

Marijos Teresės Rožanskaitės (1933-2007) kūrybai skirtą albumą-žodyną 2011 m. pabaigoje išleido Tarptaurinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius. Tai knygos formato asambliažas iš menininkės minčių, spaudoje publikuotų ir specialiai parašytų tekstų. Jie sugrupuoti abėcėlės tvarka pagal dailininkei svarbias temas (asambliažas, dailės istorija, medikalizacija etc.) Analizuojant Rožanskaitės kūrybą atsiveria Lietuvos dailės panorama nuo atšilimo laikotarpio iki 2007-ųjų. 

Muziejuose ir dirbtuvėje saugomi Marijos Teresės Rožanskaitės darbai (kai kurie niekur nereprodukuoti) knygoje atsidura šalia juos lydėjusių recenzijų (dailininikė Violeta Boskaitė). Iš gausios rankraštinės ir spausdintintos medžiagos atrinktų tekstų ar jų fragmentų nesieja vienas principas. Sovietmečiu rašyti Viktoro Liutkaus ir Alfonso Andriuškevičiaus straipsniai atskleidžia Rožanskaitės kūrybos vertinimus jos kartos kontekste, o Agnės Narušytės fotografijos refleksijos ir Rimos Praspaliauskienės medicininės antropologijos įžvalgos atveria šiandienos tarpdisciplininę perspektyvą. Kartu pateikiamos ir menininkės mintys apie kūrybą, nerealizuotus sumanymus, skaudžias patirtis ir reikšmingus žmones: profesorių Antaną Gudaitį, Vincą Kisarauską, Justiną Mikutį.  

Be paminėtųjų, knygos autoriai yra visi rašiusieji: Dovilė Aleksandravičiūtė, Jurga Armanavičiūtė-Minčinauskienė, Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė, Austėja Čepauskaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Erika Grigoravičienė, Vincas Kisarauskas, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, Laima Laučkaitė, Jurgita Ludavičienė, Rūta Mikšionienė, Rita Mikučionytė, Vidas Poškus, Viktorija Ryžovaitė, Augustinas Savickas, Rūta Taukinaitytė, Jonas Valatkevičius, Kazys Varnelis ir Aistė Paulina Virbickaitė. Autorių ir tekstų apie dailininkę yra žymiai daugiau - juos galima rasti išsamioje bibliografijoje. 

Rožanskaitės paveikslus, instaliacijas, parodas ir svarbius žmones fotografavo Vidmantas Ilčiukas, Algimantas Kunčius, Antanas Lukšėnas, Gintautas Trimakas, Arūnas Kulikauskas, Valerija Dichavičienė, Giedrius Jucevičius ir dailininkės kūrybos metraštininas Juozas Matonis.  

Marija Teresė Rožanskaitė - viena iš tų menininkių, kurių darbai laikui bėgant tampa vis įdomesni ir aktualesni. Skaityti ir vartyti šią knygą galima nuo bet kurio puslapio - kiekvienas susikurs savitą Rožanskaitės pasaulio vaizdą.