2019 07 10 - 2029 12 30

Lietuvos dailės ekspozicija

Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės - XXI a. Lietuvos dailę

Pasakojime, suskirstytame į teminius skyrius "Sprogimas", "Modernizacijos projektai", "Krizė ir maištas", "Virsmas" ir "Šiuolaikybė: kritika ir vaizduotė", modernus ir šiuolaikinis Lietuvos menas atsiskleidžia XX a. II pusės - XXI a. politinių, socialinių ir kultūrinių šalies ir pasaulio įvykių kontekste. Žvilgsnio centre - modernybės pasaulėvaizdis, jo atspindys prieštaravimų kupiname sovietmečio Lietuvos meniniame gyvenime ir dailės kūriniuose bei transformacija po nepriklausomybės atgavimo plačiai išsiskleidusiame šiuolaikiniame mene. Kuriamas daugiaspektis, įvairias mažas istorijas apjungiantis pasakojimas, nūdienį požiūrį pabrėžia šiuolaikinių menininkų intervencijos į ekspoziciją. Rodoma virš 150-ties įvairių kartų Lietuvos ir egzilio dailininkų kūryba -tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, tekstilė, objektai, instaliacijos, videomenas, kino filmai kt., tarp jų ir mažai žiūrovams žinomi, retai matomi eksponatai. Lietuvos dailės muziejuje sukaupto dailės rinkinio pagrindu suformuotą ekspoziciją svariai papildo kūriniai iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vilniaus dailės akademijos muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos, Jono Meko vizualiųjų menų centro, privačių rinkinių: Lewben Art Foundation, BTA Art, Audronės ir Mariaus Vaupšų kolekcijos, Andriaus Jankausko kolekcijos bei pačių menininkų dirbtuvių.

Atnaujintos ekspozicijos kuratorės: dr. Lolita Jablonskienė, Laima Kreivytė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė ir dr. Agnė Narušytė.

Parodos architektūroje puoselėtas tvarumo siekis - čia pritaikyta įranga, naudota ankstesniuose NDG projektuose, taip pat ir nauji, žiūrovų įsitraukimą skatinantys elementai.

Ekspozicijos architektai - Ona Lozuraitytė ir Petras Išora

Ekspozicijos atnaujinimo mecenatas - Lewben Group

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, JCDecaux, UAB Exterus

Informaciniai rėmėjai: LRT, lrytas.lt, Žinių radijas.