2023 11 09 - 2024 02 04

Vilnius, Wilno, Vilne 1918 - 1948

Vilnius, Wilno, Vilne 1918 - 1948
Vienas miestas - daug pasakojimų

Paroda "Vilnius, Wilno, Vilne 1918-1948. Vienas miestas - daug pasakojimų" atskleidžia, kaip to laiko Vilnių matė šio daugiautaučio ir daugiakultūrio miesto menininkai. Kolektyvinį Vilniaus paveikslą tarpukario metais pirmiausia kūrė lenkiškosios kultūros atstovai, tačiau labai svarbus šio vaizdinio dėmuo - lietuvių, žydų, baltarusių, rusų, ukrainiečių ir kitų tautybių vilniečių žvilgsnį liudijantys kūriniai.

Paroda per amžininkų sukurtus vaizdus, daugiausia dailės kūrinius ir fotografijas, pristato itin sudėtingo laikotarpio Vilniaus vaizdinį. 1918-1948 m. miestas keliavo iš rankų į rankas, tapdamas tai Lenkijos, tai Lietuvos dalimi, jį buvo okupavę naciai ir sovietai. Okupacijos ir karai radikaliai pakeitė gyventojų sudėtį ir socialinę struktūrą, paliko žymų pėdsaką Vilniaus materialiajame kūne - jo architektūroje ir urbanistikoje.

Iš svarbiausių Lietuvos ir Lenkijos muziejų, bibliotekų ir archyvų į parodą buvo atrinkta daugiau kaip 250 kūrinių - tapyba, grafika, skulptūra, fotografija, knygos. Greta plačiai žinomų ir ne kartą reprodukuotų Vilniaus dailės klasikų Ludomiro Sleńdzińskio, Michało Roubos, Jerzy Hoppeno, Jano Bułhako, Adomo Varno, Vytauto Kairiūkščio, Benciono Cukermano kūrinių pristatomi jaunosios kartos dailininkų Hannos Milewskos, Józefo Horydo, Hadassos Gurewicz-Grodzkos, Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės, Vlado Drėmos, Moišės Vorobeičiko ir kt. paveikslai, grafikos atspaudai ir fotografijos. Dalis jų rodomi pirmą kartą.

Parodos kuratoriai: Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Szczerski

Parodą globoja:
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys
Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras Piotras Glińskis

Organizatoriai: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Muzeum Narodowe w Krakowie

Projekto koordinatorės: Ieva Mazūraitė-Novickienė, Katarzyna Pawlowska

Parodos architektas - Mindaugas Reklaitis

Grafinis dizainas: KLIMAITE KLIMAITE, Laura Grigaliūnaitė

Eksponatus ir fotografinę medžiagą parodai maloniai paskolino:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos meno pažinimo centras TARTLE, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilniaus dailės akademijos biblioteka, Vilniaus dailės akademijos muziejus, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Vilniaus muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto muziejus, KPD Paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centras, Šiaulių "Aušros" muziejus, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija, Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejus, Vilniaus miesto savivaldybė, Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto biblioteka, Nacionalinė biblioteka Varšuvoje, Universitetinė biblioteka Varšuvoje, Nacionalinis muziejus Krokuvoje, Nacionalinis muziejus Varšuvoje, Krašto muziejus Torunėje, Leono Wyczółkowskio krašto muziejus Bydgoščiuje, Varmijos ir Mozūrų muziejus Olštyne, Silezijos muziejus Katovicuose, Nacionalinis fondas Ossolineum Vroclave - Kunigaikščių Lubomirskių muziejus, Nacionalinis skaitmeninis archyvas

Generalinis rėmėjas - ORLEN Lietuva

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos mokslo taryba

Projekto partneriai: Muzeum Narodowe w Warszawie, Vilniaus muziejus, Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Informaciniai rėmėjai: LRT plius, JCDecaux, Vilnius 700

Rėmėjai: BTA draudimas, Fundermax

Atskira padėka Tadui Gečauskui ir Narimantui Savickui (Lietuvos Šiaulių sąjunga)

Paroda "Vilnius, Wilno, Vilne 1918-1948. Vienas miestas - daug pasakojimų" pirmą kartą buvo parodyta Nacionaliniame muziejuje Krokuvoje, 2023 m. gegužės 23 - rugsėjo 3 d.