2023 06 06 - 09 10

Sankirtos

Sankirtos
Mažoji architektūra

Šių metų Nacionalinės dailės galerijos pastato aplinkoje rengiamos lauko ekspozicijų serijos "Mažoji architektūra" paroda "Sankirtos" bando pažvelgti į architektūrinės kūrybos, kurios dinamika priklauso ne tik nuo kūrėjo siekių, bet ir nuo daugybės jam nepavaldžių aplinkybių (tikslų, užsakovų, istorinio, kultūrinio ir politinio kontekstų, įstatymų, technologijų, biudžeto, terminų ir kt.), kompleksiškumą. "Sankirtos" - tai kūrybinės veiklos, kurioje susiduria lūkesčiai ir (ne)galimybės, metafora, apibendrinanti ne tik architektūrinės kūrybos dermę, bet kartu suvokiama kaip aktyvus erdvinės raiškos elementas. Lauko ekspozicijoje NDG pastato prieigose specialiai šiai parodai įgyvendinti 2 architektūriniai projektai - tai kūrėjų bandymai iš skirtingų pozicijų reflektuoti savo profesiją.

Architekto Dariaus Čiutos projektuotas objektas "Aukščiausias vėliavos stiebas" atliepia augančios struktūros, įprasminančios kūrybinį ryžtą, drąsą ir viltį, vaizdinį. Įgyvendindamas šį kūrybinį sumanymą autorius pasitelkė betoną ir plieną - architektūrinei raiškai bei NDG pastato aplinkai būdingas medžiagas. NDG terasos plokštumoje įterpta betoninė vėliavos stiebo bazė, iš kurios kyla ir iškart upės link, organiškai susipindamas su greta esančio Sakurų parko augmenija, leidžiasi 330 metrų ilgio plieno lynas. Jis 3,5 metro ilgesnis nei Vilniaus televizijos bokštas, kuris per valstybines šventes kartais tampa ir vėliavos stiebu. Taip autorius simboliškai įprasmina kūrybos idėją ir apibendrina daugialypę architektūrinės praktikos dermę, apjungiančią kultūrą, civilizaciją ir gamtą. Kartu tai palinkėjimas kūrėjams ir parodos lankytojams, kad kūryba neapsiribotų racionaliais sprendimais ir nepasiduotų aplinkybių spaudimui.

Architektų studijos "Office De Architectura" kūrybinės komandos įgyvendintoje instaliacijoje "NDG. Neįmanoma architektūra" aktualizuojami galiojančių reglamentų, reguliuojančių pastatų ir viešos erdvės architektūrinį formavimą, keliami iššūkiai architekto kūrybinei praktikai, kvestionuojamas iš šio reguliavimo kylantis atsakomybių bei laisvių santykis. Jautros Bernotaitės, Andriaus Ropolo ir Pauliaus Vaitiekūno atlikta Nacionalinės dailės galerijos, kaip puikaus vėlyvojo modernizmo pastato ir vienos sėkmingiausių pastato konversijų Lietuvoje, išorės funkcinių elementų atitikties Statybos techniniams reglamentams (STR) analizė parodo, kad "galerijos, kokią matome dabar, pastatyti šiandien būtų neįmanoma". Tai, kas neatitinka šiandieninio statybos techninio reglamento, NDG pastato prieigose ant grindinio, laiptų, sienų, langų ir kitų elementų pažymėti šviesą atspindinčia lipnia juosta. Tokiu būdu instaliacijos autoriai kelia klausimą, "ar nuolatinis siekis viską reglamentuoti neužgožia kūrybiškumo ir galimybių sukurti tikrai unikalias erdves, geriausiai atliepiančias išskirtinius kiekvienos vietos ir bendruomenės poreikius?".

Paroda "Sankirtos" - tai antrasis NDG lauko ekspozicijų serijos "Mažoji architektūra" renginys, skirtas meninei architektūros plėtotei, skatinantis tiek pačius architektus, tiek visuomenę įdėmiau pažvelgti į architektūrą, jos vidinę dinamiką ir tikslus, reikšmę visuomenei bei kultūrai.

Autoriai ir kūriniai:

Darius Čiuta
"Aukščiausias vėliavos stiebas", 2023
Betonas, plienas

Architektūros studija "Office de Architectura" (Jautra Bernotaitė, Andrius Ropolas, Paulius Vaitiekūnas)
"NDG. Neįmanoma architektūra", 2023
Lipni juosta

Parodos kuratoriai: Mindaugas Reklaitis, Giedrius Gulbinas

Dizainerė - Laura Grigaliūnaitė

Parodos organizatorius - LNDM Nacionalinė dailės galerija  

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Partneris - "Dizaino savaitė"

Rėmėjai: "Exterus", "Fundermax"

Informacinis rėmėjas - žurnalas "Centras / Interjeras.lt"