20232022
2022 04 09 - 06 19
2022 07 14 - 10 02
2022 07 29 - 10 16
2022 07 14 - 10 16
2022 11 18 - 2023 02 19
2022 12 09 - 2023 02 26
2021202020192018201720162015201420132012201120102009
2022 07 14 - 10 16

Erdviškumai

Paroda "Erdviškumai" - tai pirmasis NDG lauko ekspozicijų ciklo renginys, skirtas meninei architektūros plėtotei, skatinantis tiek pačius architektus, tiek visuomenę įdėmiau pažvelgti į architektūrą, jos vidinę dinamiką ir tikslus, reikšmę visuomenei bei kultūrai.

Lauko ekspozicija įgyvendinta bendradarbiaujant su architektais Gintaru Kuginiu bei Gabriele ir Antanu Šarkauskais ("ŠA atelier"). Specialiai šiai parodai sukurtose instaliacijose "Aukso pjūvis" ir "057 siena" autoriai, susitelkdami į atskirus kūrybinius architektūros elementus - plokštumą bei mastelį, - siūlo permąstyti erdvės sampratą ir į ją pažvelgti kaip į daugialypį bei daugiaplanį reiškinį, menamą prasmės labirintą, kuriame atrandamas ne vienas Ariadnės siūlas, o visas jų tinklas. Tai erdvės sampratos apibrėžimų aibė, kuri atliepia įvairiausius asmeninius žmogaus ir kolektyvinių veiklų poreikius. Nes erdvė - viena pamatinių žmogaus pažinimo bei savivokos kategorijų, kuriai apibūdinti pasitelkiamos bene visų sričių žinios. Erdvė taip pat yra neatskiriamas architektūrinės kūrybos dėmuo, kurio besiplečiantis interpretacijų laukas, viena vertus, tapo inspiruojantis, kita vertus - neaprėpiamas. "Šiandien joks architektas nesiryžtų pateikti vieno apibendrinančio aprašo, kaip ir kokie elementai architektūroje turėtų būti jungiami", - teigia vienas žymiausių šiandienos architektų Remas Koolhaasas. Taip pat ir šioje ekspozicijoje: nors pristatomi 2 projektai, autorių pasitelkiami raiškos būdai bei principai į erdvę leidžia pažvelgti iš skirtingų, bet kartu viena kitą papildančių kūrybinių pozicijų. Prie centrinio įėjimo esanti instaliacija "057 siena" vizualiai ir simboliškai atskiria dalį NDG lauko erdvės ir tokiu būdu išryškina plokštumą kaip vieną esminių architektūrinės raiškos ir erdvės struktūravimo elementų. Kita instaliacija - "Aukso pjūvis" - simboliškai įsiterpdama į naujai suformuotą erdvę užsimena apie skirtingų elementų proporcijų santykio, kaip erdvės struktūravimo principo, svarbą meninei architektūros raiškai.

 

Autoriai ir kūriniai:

Gintaras Kuginys

Aukso pjūvis, 2022

Betono trinkelė, auksavimas

 

"ŠA atelier" (Gabrielė Šarkauskienė, Antanas Šarkauskas)

057 siena, 2022

Betono trinkelės, medienos drožlių plokštės

 

Parodos kuratoriai: Mindaugas Reklaitis, Giedrius Gulbinas

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Parodos organizatorius Nacionalinė dailės galerija / Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Parodos partneriai: UAB "Betono Mozaika", papuošalų dizaino studija "Taurus"

Rėmėjai:"Exterus", "Fundermax"

Informacinis rėmėjas žurnalas "Centras/Interjeras.lt"