202320222021
2021 03 26 - 06 05
2021 03 26 - 06 05
2021 04 02 - 06 13
2021 07 17 - 09 26
2021 07 31 - 10 03
2021 07 31 - 10 03
2021 11 20 - 2022 02 20
2021 11 13 - 2022 02 06
202020192018201720162015201420132012201120102009
2021 07 17 - 09 26

Čiabuvių pasakojimai

Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti
Čiabuvių pasakojimai

Čiabuvių pasakojimus aktyvuojančios parodos objektas yra lietuvių etnosas, tiksliau, mažiausią XIX-XX a. visuomenės modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnis. Tai yra tiekiti, unikalios etninės tapatybės nešėjai, be kurių nesirastų tauta, nebūtų sukurta nacija. Čiabuvių samprata, defomuota kolonijinių ekspansijų procese, iki šiol turi santykio su kitu apibrėžties hierarchinę konotaciją, nukreipiančią į kultūrų skirtį. Tad rekonstruojant kultūrinę atmintį verta dekolonizuoti ir čiabuvio sąvoką.

Nuo seno Lietuvoje gyvena lenkai, žydai, gudai, rusai, karaimai, totoriai, tačiau senbuviai, iš čia kilę ir čia savo gyvenimo medį auginę autochtonai, be abejonės, yra lietuviai. Maža gentis, patyrusi polonizaciją, germanizaciją ir rusifikaciją, išgyvenusi kolonizaciją, nacizmo intervenciją ir sovietizaciją, išsaugojusi savo archajišką kalbą ir pagoniškai krikščioniškas tradicijas. Jos savireprezentacijos arsenalas nemenkas, tačiau pagrindinis, kone esminis tautinio ir valstybinio identifikavimo kodų šaltinis išlieka kaimas, tiksliau, kaimo liekanos - materialusis ir nematerialusis paveldas. Viso šio bendro ir apibendrinto turto pagrindu kuriami romantizuoti, neretai ir politizuoti pasakojimai apie lietuvių tautą, formuojami lietuviško identiteto stereotipai ir jų vizualizavimo schemos.

Išskleidžiant trijų istorinių epochų (carinės Rusijos, pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos, sovietmečio) gilaus kaimo panoramą, apeliuojama į svarbiausius mažojo žmogaus būties dėmenis - laiką ir erdvę. Lėtą laiko slinktį rodo per porą šimtmečių vos pastebimus pokyčius patyrusi kasdienybės kultūra, išreikšta bendruomenės patirties ir atminties sankaupa.

Parodoje iš čiabuvių pasakojimų, išreikštų pačių sukurtais artefaktais ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų, tautosakininkų surinktais liudijimais, audžiamas kraštovaizdis atveria kaimo žmogaus savastį, jos lėtą raidą, atidengia tykios kultūros sluoksnį.

Parodą lydi veiklos už didžiosios salės ribų: instaliacija "Laikų laukas" - šalia galerijos, Konstitucijos pr., kylantis miežių laukas, atliepiantis parodoje keliamus tapatybės ir atminties klausimus; garso projektas "Čiabuvių fonogramos" Vilniaus viešosiose erdvėse, Kaune ir Palangoje bei plati kūrybinių dirbtuvių programa "Kas aš esu?", bendradarbiaujant su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir Gildu Aleksa.

Daugiau apie parodą ir ją lydinčias veiklas galite sužinoti svetainėje ciabuviupasakojimai.lt

Parodos organizatorė - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

Kuratorė Margarita Matulytė
Architektė Sigita Simona Paplauskaitė
Grafikos dizainerė Laura Grigaliūnaitė
Garso instaliacijos autorius Marius Juknevičius
Šviesos dailininkas Eugenijus Sabaliauskas

Architektūros įgyvendinimo koordinatorius Mindaugas Reklaitis
Projekto koordinatorė Ugnė Marija Makauskaitė
Komunikacijos koordinatorė Goda Aksamitauskaitė

Instaliacijos "Laikų laukas" autorė Sigita Simona Paplauskaitė
Projekto "Čiabuvių fonogramos" autorius Marius Juknevičius
"Less Table" instaliacijos "Rupus laikas" autorės Živilė Lukšytė ir Julija Mazūrienė

Parodos internetinis puslapis - ciabuviupasakojimai.lt
Internetinio sprendimo autoriai: Ugnė Marija Makauskaitė, Laurynas Antanavičius
 
Eksponatus skolino: Biržų krašto muziejus "Sėla", Kauno miesto muziejus, Kauno rajono muziejus, Kretingos muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nalšios muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Šiaulių, "Aušros" muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Žemaičių muziejus "Alka"

Projektą finansuoja - Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai: UAB Exterus, Fundermax
Pagrindinis informacinis rėmėjas - 15min
Informaciniai rėmėjai: Go Vilnius, Media Traffic, Neakivaizdinis Vilnius, Lamų slėnis, 370, Miesto žirafos
Partneriai: Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybė, "Atvirosios fotografijos dirbtuvės", "Samanoja", "Less Table"

Parodą lydinčių veiklų grafikos dizaineris Dovydas Adomaitis
Savanoriai: Aistė Gaidilionytė, Dovilė Ratkutė, Antanas Paplauskas, Julius Paplauskas, Vaida Šulskutė