202420232022202120202019
2019 07 10 - 2029 12 30
2019 03 15 - 05 04
2019 03 22 - 05 19
2019 07 10 - 09 01
2019 12 01 - 2020 01 12
2019 10 11 - 2020 01 12
2019 11 08 - 2020 02 02
2019 12 13 - 2020 02 23
2018201720162015201420132012201120102009
2019 11 08 - 2020 02 02

BLIND DATE

Taktilinė paroda
BLIND DATE

Taktilinė paroda pasipildys Lietuvos menui reikšmingais nacionalinių autorių fotografijos ir grafikos darbų reljefinėmis reprodukcijomis, taip sudarant galimybę susipažinti su pakankamai plataus spektro XX-XXI a. Lietuvos vizualaus meno kūriniais ir šia meno šaka apskritai: meninėmis raiškos priemonėmis, aktualiomis temomis, autoriais ir stilistinėmis kryptimis.

Paroda, pirmiausia, skirta regos negalią turintiems žmonėms, sudarant jiems sąlygas praplėsti žinias ir suvokimą apie nacionalinį tapybos, grafikos, fotografijos - paveldą. Kartu tai reta galimybė ir matantiems, kitu pojūčiu - lytėjimu - atrasti vizualaus meno kūrinį. Ekspoziciją sudaro skulptorių Jono Aničo ir Mato Janušonio sukurtos reljefinės paveikslų reprodukcijos, kurias galima liesti rankomis ir tokiu būdu pažinti paveikslo turinį. Į NDG nuolatinę XX-XXI a. ekspoziciją įsiterpiančios taktilinės reprodukcijos veda per skirtingas stilistines kryptis, asmenybes, tematikas. Čia sutiksime tokius autorius, kaip A. Sutkus, V. Bubelytė, I. Giedraitienė, J. Mačiunas, R. Pačėsa, V. Gibavičius, S. Žukas, V. Šonta.

Kuratoriai: Agnė Matulevičiūtė, Matas Drukteinis, Eglė Nedzinskaitė 

Reprodukcijų autoriai: Jonas Aničas, Matas Janušonis 

Parodos architektas: Aleksandras Kavaliauskas 

Parodos dizainas: Laura Grigaliūnaitė 

Organizatoriai: VšĮ "Krantas", VšĮ "Meno genas" 

Partneriai: Lietuvos dailės muziejus, LDM Nacionalinė dailės Galerija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos aklųjų biblioteka

Rėmėjas - Lietuvos kultūros taryba