2023202220212020201920182017
2017 04 14 - 06 04
2017 04 14 - 06 04
2017 05 13 - 07 02
2017 06 30 - 08 20
2017 06 30 - 08 20
2017 10 05 - 11 26
2017 10 05 - 11 26
2017 12 28 - 2018 02 25
2017 12 28 - 2018 02 25
20162015201420132012201120102009
2017 06 30 - 08 20

Formuojant peizažą

Formuojant peizažą

Parodoje "Formuojant peizažą" pristatoma dalis Vilniaus peizažo projekcijų - nuo seniausių laikų iki sovietmečio pabaigos. Parodą sudaro daugiau nei 300 eksponatų (eskizų, planų, žemėlapių, grafikos ir tapybos kūrinių, fotografijų), perteikiančių peizažą formavusių kolektyvinių ar individualių praktikų - urbanistų, architektų, kraštovaizdžio architektų, sodininkų, gamtos mokslų atstovų - realizuotas ir nerealizuotas idėjas. Aptariamu laikotarpiu vykę besisteigiančios kraštovaizdžio disciplinos procesai parodoje sutelkti teritorinėse ir teorinėse apibrėžtyse. 

Eksponatai surinkti iš įvairių muziejų kolekcijų, tyrimų institutų, bibliotekų, valstybinių bei asmeninių archyvų. Pirmą kartą Lietuvoje bus eksponuojamas Prancūzijoje saugomas Edouardo ir René-Edouardo André Lentvario dvaro parko parterio planas.

Parodos kuratorė Ona Lozuraitytė

Parodos architektai: Petras Išora, Ona Lozuraitytė

Parodos koordinatorė Eglė Juocevičiūtė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Projektą iš dalies finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

Rėmėjai: Exterus, Imparat, BTA draudimas

Informaciniai rėmėjai: Centras, lrytas.lt

Kūrinius parodai skolino: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus regioninis valstybės archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Trakų istorijos muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Archives départementales des Yvelines, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Rolandas Valiūnas, Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Regimantas Pilkauskas, Irena Daujotaitė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Algimantas Nasvytis, Algimantas Kunčius