2023202220212020201920182017
2017 04 14 - 06 04
2017 04 14 - 06 04
2017 05 13 - 07 02
2017 06 30 - 08 20
2017 06 30 - 08 20
2017 10 05 - 11 26
2017 10 05 - 11 26
2017 12 28 - 2018 02 25
2017 12 28 - 2018 02 25
20162015201420132012201120102009
2017 05 13 - 07 02

Lietuvos menas Kinijoje

Lietuvos menas:
Peizažinis mąstymas

2017 m. gegužės 13-liepos 2 d. Kinijos nacionaliniame dailės muziejuje Pekine vyks pirmoji reprezentacinė modernaus ir šiuolaikinio Lietuvos meno paroda Kinijoje. Parodą, bendradarbiaudamos su Kinijos nacionaliniu dailės muziejumi, surengė Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje. Oficialus parodos atidarymas - gegužės 26 d. Jame dalyvaus Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Parodoje pristatoma Lietuvos vizualaus meno panorama nuo XIX-XX a. sandūros iki šių dienų, atverianti platų peizažo įkvėptos žmogiškosios vaizduotės skliautą. Peizažas čia traktuojamas daugiareikšmiškai: kaip kultūrinį tapatumą, subjekto ir vietos ryšį garantuojantis vaizdinys, kaip dailės modernizacijos sąlyga, kaip egzistencinis simbolis ir kaip dailės istorijos citata.

Menininkų požiūrio į peizažą, gamtos motyvus kaita ir įvairovė ragina susimąstyti ir apie gilesnius dalykus - gamtovaizdžio reikšmę ir vietą modernioje bei šiuolaikinėje kultūroje. Eksponuojami kūriniai kelia aktualius gamtos ir žmogaus, natūros ir kultūros, subjekto ir vietos, visuomeninių ir istorinių procesų sąveikos klausimus. Todėl parodoje peizažas apmąstomas ir kaip konkreti istorinė vieta, sutelkianti kolektyvines kultūrines, lingvistines ir topografines istorijas.

Parodą sudaro keturios dalys: "Tapytojo akis", "Atviros struktūros", "Deromantizacija" ir "Žemėlapiavimas". Išdėstytos chronologiškai, jos apima tris Lietuvos meno istorijos laikotarpius: XX a. pradžią ir tarpukarį, pokarinį sovietmetį (1945-1990) ir nepriklausomos Lietuvos etapą, prasidėjusį 1990 metais. Eksponuojami žymiausi Lietuvoje ir už jos ribų dirbantys meno kūrėjai ir jų darbai - tapyba, skulptūra, fotografija, instaliacijos, videomenas. 

Paroda parengta Lietuvos dailės muziejaus XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinių pagrindu ir papildyta kūriniais iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (Kaunas),Lewben Art Foundation(Vilnius) bei menininkų dirbtuvių.

Kuratorė Milda Žvirblytė.

Menininkai: Vytautas Balčytis, Eugenijus Antanas Cukermanas, Henrikas Čerapas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Kostas Dereškevičius, Jonas Gasiūnas, Antanas Gerlikas, Antanas Gudaitis, Kristina Inčiūraitė, Rimvydas Jankauskas-Kampas, Vytautas Kairiūkštis, Petras Kalpokas, Rūta Katiliūtė, Leonas Katinas, Linas Leonas Katinas, Žilvinas Kempinas, Algimantas Kuras, Jonas Mekas, Deimantas Narkevičius, Mindaugas Navakas, Algirdas Petrulis, Igoris Piekuras, Post Ars, Artūras Raila, Eglė Ridikaitė, Ferdynand Ruszczyc, Antanas Samuolis, Mindaugas Skudutis,  Jonas Švažas, Gintautas Trimakas, Vladas Urbanavičius, Teodoras Kazimieras Valaitis, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Justinas Vienožinskis, Viktoras Vizgirda, Kęstutis Zapkus, Kazimiera Zimblytė.

Parodą pristato: Kinijos Liaudies Respublikos Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Parodos mecenatas - Lewben Group.

Parodos partneris - Lietuvos kultūros institutas.

Šis projektas yra programos "2017-ieji - Kinijos-Rytų ir Vidurio Europos kultūros sezonas" ir Kinijos nacionalinio dailės muziejaus tarptautinių parodų serijos "Diržas ir kelias" dalis.