2023202220212020201920182017
2017 04 14 - 06 04
2017 04 14 - 06 04
2017 05 13 - 07 02
2017 06 30 - 08 20
2017 06 30 - 08 20
2017 10 05 - 11 26
2017 10 05 - 11 26
2017 12 28 - 2018 02 25
2017 12 28 - 2018 02 25
20162015201420132012201120102009
2017 04 14 - 06 04

MAGMA

M/A\G/M\A
Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 metų iki šių dienų

Vizualaus meno projektas "M/A\G/M\A" Nacionalinėje dailės galerijoje rengiamas, bendradarbiaujant su Nacionaliniu grafikos institutu (Istituto Nazionale per la Grafica) Romoje. Benedettos Carpi de Resmini ir Laimos Kreivytės kuruojama paroda pristato Italijos ir Lietuvos menininkių kūrinius, tyrinėjančius kalbos ir kūno sąveikas. Aktualizuojamos meninės taktikos, transformuojančios kūno kalbą, rašymo ir skaitymo praktikas, įkūnytus arba išskaidytus žodžius ir raides. Kartu tai moterų kūrybiškumo ir daugialypių patirčių atvėrimas, kuris asocijuojasi su iš ugnikalnio išsiveržusia magma kaip aplinką (per)formuojančia galia.

Parodos pavadinimą įkvėpė 1977 m. Veronoje vykusi tarptautinė menininkių paroda "Magma" (kuratorė Romana Loda), kur magmos vaizdinys simbolizavo tylią, dinamišką ir deginančią jėgą, perteikiančią moterų ir feministinio judėjimo energiją. 2017 m. parodos "M/A\G/M\A" išskaidytos raidės pabrėžia kalbos žaidimų ir dekonstrukcijos svarbą. Šis žodis lietuvių, italų, anglų ir kitomis kalbomis rašomas ir tariamas taip pat. Nesilaikant chronologiškos sekos, "M/A\G/M\A" paroda atskleidžia, kaip XX a. pabaigos-XXI a. pradžios Italijos ir Lietuvos mene moters kūnas ir kalbinės (de)konstrukcijos tapo konceptualios kritikos priemonėmis, raginančiomis persvarstyti moterų santykį su savimi ir visuomene.

Septintojo dešimtmečio Italijos menininkių revoliuciniai darbai rezonuoja su devintojo dešimtmečio ir šių dienų Lietuvos menininkių pastangomis transformuoti žodyną, kalbą ir raštą, rasti savo balsą. Parodoje išryškinamos konceptualios skirtingų kartų ir geopolitinio konteksto menininkių kūrybos jungtys: ikikalbinė raiška; nauja abėcėlė ir rašymas kūnais; menininkės savivoka ir tapatybės virsmai; simbolinės tvarkos ardymas; kalba kaip politikos įrankis; kūno skaitymas. Vaizdo ir garso menus - nuo dienoraštinės videodokumentacijos iki vokalinio atlikimo, nuo kūnais rašomos abėcėlės iki analfabetiškų tekstų ir performansų - papildo menininkių knygos, plakatai ir tekstai.

Menininkės: Jurga Barilaitė, Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Eglė Ganda Bogdanienė, Violeta Bubelytė, Cooltūristės, Coro Collective, Amelia Etlinger, Chiara Fumai, Laura Garbštienė, Nicole Gravier, Karla Gruodis, Kristina Inčiūraitė, Justė Janulytė, Eglė Kuckaitė, Lina Lapelytė, Ketty La Rocca, Maria Lai, Aurelija Maknytė, Lucia Marcucci, Verita Monselles, Paulina Eglė Pukytė, Eglė Rakauskaitė, Cloti Ricciardi, Eglė Ridikaitė, Marija Teresė Rožanskaitė, Suzanne Santoro, Laisvydė Šalčiūtė, Eglė Vertelkaitė.

Kuratorės: Benedetta Carpi de Resmini, Laima Kreivytė

Architektė Julija Reklaitė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Organizatorius: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija

Partneriai: Nacionalinis grafikos institutas Romoje, Italijos ambasada Vilniuje, Italų kultūros institutas, Lietuvos kultūros institutas.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, UAB "Exterus", UAB "Lrytas.lt", "7 meno dienos".