2023202220212020201920182017
2017 04 14 - 06 04
2017 04 14 - 06 04
2017 05 13 - 07 02
2017 06 30 - 08 20
2017 06 30 - 08 20
2017 10 05 - 11 26
2017 10 05 - 11 26
2017 12 28 - 2018 02 25
2017 12 28 - 2018 02 25
20162015201420132012201120102009
2017 04 14 - 06 04

Asmeniška

Asmeniška
Lietuvos moterų dailė 1918-1940 m.

Paroda "Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 1918-1940 m." skirta pirmosios kolektyvinės Lietuvos dailininkių kūrybos ekspozicijos 80-mečiui paminėti. Tai pirmas išsamus tarpukario Lietuvos moterų dailės paveldo pristatymas ir kartu bandymas su XX a. 3-4 deš. meniniu gyvenimu susieti anksčiau marginalizuotas personalijas, kurių meniniu požiūriu kukli ar intymi, dažniausiai realistinė kūryba, vis dėlto yra neatsiejama Lietuvos dailės istorijos dalis, atspindėjusi savo laiką ir dariusi poveikį amžininkams. Ekspozicijoje sutelkta visa tai, kas leidžia aprėpti XX a. pirmosios pusės Lietuvos moterų dailės įvairovę.

Parodoje pristatomi moterų tapybos, skulptūros, grafikos eksponatai iš XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailės aukso fondo. Lankytojai galės pamatyti iki šiol menkai pažintų autorių kūrybinius ieškojimus, taip pat "mažiesiems menams" priskiriamus darbus. Eksponatus papildo vaizdinė ir tekstinė medžiaga, padėsianti geriau suvokti meno kūrinius ir dailės reiškinius, praplėsianti jų interpretavimo gaires. Tarpukario moterų dailės istorijos čia pasakojamos pasitelkiant atskirus eksponatus, atrinktus iš nacionalinių ir respublikinių Lietuvos muziejų, dailininkių šeimos bei privačių asmenų kolekcijų.

Vienas iš ekspozicijos akcentų - 1937 m. rudenį Kaune surengtos pirmosios Lietuvos dailininkių parodos, kurioje eksponuoti keturiasdešimties autorių darbai, pristatymas. Pateikiama išsami šio įvykio dokumentacija ir komentarai, aktualizuojantys ir kontekstualizuojantys visuomeninę moterų parodos reikšmę.

Parodos pavadinimui pasirinkta antraštė "Asmeniška" - aliuzija į tarpukariu suaktyvėjusią (ir šiandien tebeaktualią) diskusiją apie dailininkių kūrybos vertinimą, kurią, viena vertus, siūlyta charakterizuoti vadovaujantis universaliais meniniais kriterijais. Šio požiūrio šalininkai teigė, kad tiesiog yra geras ir blogas menas, nepaisant jo autoriaus lyties. Kita vertus, pasigirdo balsų, kad moterų kūryba yra specifinė, nulemta socialinių aplinkybių ir stipriai veikiama individualios patirties. Taigi, kokia vis dėlto buvo (ir yra) moterų dailė - meniška ar asmeniška? Kaip šį klausimą interpretavo XX a. pirmosios pusės kūrėjos? "Aš - meniška" - tebūnie tai praeities dailininkių manifestacija, siekianti paskatinti diskusiją ir atkreipti šiandieninės visuomenės dėmesį į moterų kūrybos vertę.

Kuratorė Ieva Burbaitė

Architektė Marija Repšytė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Eksponatus parodai skolino: Kupiškio etnografijos muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių "Aušros" muziejus, Ukmergės kraštotyros muziejus, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Ieva Burbaitė, Jonė Garmuvienė, Jaunius Gumbis, Darius Kontvainis, Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė, Julija Lukėnienė, Vidmantas Martikonis, Aleksandra ir Aleksandras Orlovai, Rasa Ramanavičienė, Paulius Steponavičius, Rimtas Tarabilda, Rolandas Valiūnas

Organizatorius: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos dailės muziejus

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, UAB "Exterus"

Informaciniai rėmėjai: dienraštis "Lietuvos rytas" ir naujienų portalas lrytas.lt