20232022202120202019201820172016
2016 01 15 - 03 06
2016 02 19 - 03 29
2016 04 12 - 05 15
2016 04 12 - 06 12
2016 06 17 - 09 04
2016 07 01 - 09 18
2016 09 09 - 10 09
2016 10 14 - 12 31
2016 11 10 - 2017 02 05
2016 10 28 - 2017 03 05
2015201420132012201120102009
2016 10 14 - 12 31

Algis Skačkauskas

Algis Skačkauskas (1955-2009)
Tapyba

Į Lietuvos dailės sceną Algis Skačkauskas (1955-2009) įžengė paskutiniame sovietmečio dešimtmetyje - reikšmingų istorinių permainų fone. Vidurio ir Rytų Europos mastu vyko komunistinės sistemos griūtis, socialinio išsivadavimo sąjūdis, demokratinės visuomenės formavimosi pradžia. Dailėje stiprėjo neoekspresionizmui artimos stilistinės raiškos tendencijos.

Žvelgiant į Skačkausko kūrybos visumą, į akis krenta itin savita, fantastine vaizduote pagrįsta paveikslų ikonografija. Jos pamatas - įvairūs šaltiniai: istorinė atmintis, literatūra, mitologija, pagoniški ir krikščioniški įvaizdžiai, klasikinės ir modernistinės dailės išmanymas. Fantastiniai siužetai, keisti ritualiniai veiksmai, paslaptingos ženklų ir gestų sugestijos, egzotika, butaforija, seksualinės kanotacijos, erotinės fantazijos Skačkausko paveiksluose iki šiol elektrina kūrinių suvokėjų vaizduotę, o tapyba keri savo laukiniu, drastišku koloritu, potėpio šėlsmu, spalvų orgija.

Skačkausko kūryba siejama su postmodernistinių idėjų (apropriacijos strategijos, išplėtotas siužetiškumas, prasmės ambivalentiškumas, kičo elementai) ir neoekspresionistinės kūrybos sampratos įtvirtinimu 9 ir 10 dešimtmečių sandūros Lietuvos dailėje. Nepriklausomybės laikotarpiu dailininkas toliau tęsė savo anksčiau pasirinktą meninę strategiją, liko ištikimas modernistinės dailės vertybėms - tapybiškumui, vaizdo ir tapybos grožiui, paveikslo nuotaikai.

Skačkausko tapybos paroda Nacionalinėje dailės galerijoje - tai pirmas išsamus dailininko kūrybos pristatymas, surengtas po jo mirties 2009 m. Kartu ši paroda tapo proga vienoje vietoje sutelkti dailininko palikimą, plačiai pasklidusį po šeimos, institucijų bei privačių asmenų kolekcijas. Čia pristatoma ir literatūrinė Skačkausko kūrybos dalis - dailininko sukurti eilėraščiai.

Parodos kuratorė - Milda Žvirblytė

Rėmėjai: LR kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, UAB "Ekspobalta", Exterus
Informacinis rėmėjas: dienraštis "Lietuvos rytas", interneto naujienų portalas lrytas.lt
Organizatorius: LDM Nacionalinė dailės galerija
Projekto partneris: Modernaus meno centras, Vilnius