20232022202120202019201820172016
2016 01 15 - 03 06
2016 02 19 - 03 29
2016 04 12 - 05 15
2016 04 12 - 06 12
2016 06 17 - 09 04
2016 07 01 - 09 18
2016 09 09 - 10 09
2016 10 14 - 12 31
2016 11 10 - 2017 02 05
2016 10 28 - 2017 03 05
2015201420132012201120102009
2016 04 12 - 06 12

Kita epochų sankirta

Kita epochų sankirta
Lietuvos šiuolaikinis menas iš Lietuvos dailės muziejaus kolekcijos. 1989-2007

Paroda pristato per du paskutiniuosius dešimtmečius muziejaus įgytus ir Nacionalinės dailės galerijos nuolatinėje ekspozicijoje dar neeksponuotus XX a. pab. ir XXI a. pr. Lietuvos šiuolaikinio meno kūrinius.

Šie darbai susiję su permainų laikotarpiu, palikusiu istorinį pėdsaką politiniame ir kultūriniame valstybės gyvenime. Vizualiuosiuose menuose nuo XX a. 10 deš. išskirtinio statuso neteko tradicinės dailės rūšys (tapyba, skulptūra, grafika, fotografija), greta jų įsitvirtino nauji eksperimentiniai raiškos būdai - instaliacija, objektas, akcija, videomenas ir kt.

Rengiant šią parodą, siekiama nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją ir joje pasakojamą Lietuvos dailės istoriją pratęsti į XXI a. ir temiškai bei vizualiai sujungti šios išplėstos ekspozicijos pabaigą ir pradžią, ženklinamas skirtingų epochų sankirtų. Parodoje eksponuojami 60 dvidešimties Lietuvos menininkų kūrinių.

Parodoje dalyvauja menininkai: Akademinio pasiruošimo grupė, Irma BalakauskaitėVytautas Balčytis, Jurga Barilaitė, Jonas Gasiūnas, Kęstutis Grigaliūnas, Linas Jablonskis, Rimvidas Jankauskas (Kampas), Evaldas Jansas, Elvyra Kairiūkštytė, Dainius Liškevičius, Ričardas Nemeikšis, Audrius Novickas, Vygantas Paukštė, Artūras Raila, Laisvydė Šalčiūtė, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Vladas Urbanavičius, Gediminas ir Nomeda Urbonai, Raimundas Urbonas, Arūnas Vaitkūnas, Kęstutis Vasiliūnas, Rimaldas Vikšraitis, Birutė Zokaitytė, Darius Žiūra.

Parodos kuratoriai: Vytenis Burokas, Živilė Etevičiūtė, Giedrius Gulbinas

Parodos architektas Aleksandras Kavaliauskas

Rėmėjas: UAB Progresyvūs verslo sprendimai