20242023202220212020201920182017201620152014
2014 04 11 - 06 01
2014 04 11 - 06 01
2014 06 27 - 09 14
2014 06 27 - 09 14
2014 10 10 - 11 09
2014 10 10 - 11 09
2014 11 14 - 2015 02 01
2014 12 05 - 2015 03 01
2014 11 26 - 2015 03 29
20132012201120102009
2014 11 26 - 2015 03 29

Kazimiera Zimblytė

Kazimiera Zimblytė (1933-1999). 7 dešimtmetis

Parodoje "Kazimiera Zimblytė (1933-1999). 7 dešimtmetis" pristatoma ankstyvoji K. Zimblytės kūrybos dalis, apimanti 7 dešimtmetį - intensyviausią individualių meninių ieškojimų etapą. Pãroda bandoma rekonstruoti šio dešimtmečio kūrybos visumą, siekiama suprasti abstraktaus paveikslo genezę, apmąstyti jos egzistavimo sąlygas ir prielaidas sovietinėje epochoje, kai, Václavo Havelo žodžiais tariant, "pilka monotonija užgniauždavo menkiausią individualybės pradą".

Kazimieros Zimblytės grynoji abstrakcija yra labai reikšminga XX a. antros pusės Lietuvos tapybos modernėjimo procesams. Jau pirmuosiuose savarankiškos kūrybos darbuose matyti, kaip dailininkę domina paveikslo plokštumos poveikio problematika. Svarbi kultūrinių inspiracijų terpė 7 dešimtmetyje - undergroundo kultūrai priklausiusios Maskvos inteligentijos ratas, kuris buvo palankus dailininkės kūrinių recepcijai ir sklaidai. Lietuvoje pirmoji personalinė dailininkės paroda, surengta 1968 m. "Vagos" leidykloje, buvo aršiai valdžios sukritikuota ir uždaryta, o jos kūrybos sklaida - stipriai apribota. Šio dešimtmečio K. Zimblytės kūrybos gausa ir įvairovė patvirtina, kad "pilka monotonija" negalėjo sustingdyti to, kas vyko autonomiškoje individualių meninių interesų apibrėžtoje erdvėje.

Parodoje eksponuojami iki šiol rečiau viešumoje eksponuoti ar reprodukuoti K. Zimblytės paveikslai, koliažai, piešiniai ir eskizai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, taip pat kūriniai iš Vilniaus universiteto bibliotekos bei privačių kolekcijų.

Parodos kuratorė - Milda Žvirblytė