2013 02 26 - 03 10

Poetiniai dokumentai

Poetiniai dokumentai

Fotografijos, poezijos ir kino paroda "Poetiniai dokumentai" skirta pristatyti Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais.

Nacionalinėje dailės galerijoje eksponuojamas parodos "Poetiniai dokumentai" fragmentas su įvairių kartų Lietuvos fotografų, rašytojų ir kino kūrėjų kūriniais. "Poetiniai dokumentai" tai - vizuali kelionė po XX-XXI amžiaus Lietuvos meninės kūrybos lauką, apimanti daugiau kaip 80-ies metų Lietuvos fotografijos ir poezijos laikotarpį, o ją papildo Lietuvos kino kūrėjų filmų programa.

Nors paroda sudaryta kaip reikšmingų kūrinių kolekcija, tačiau jos supratimui yra labai svarbus istorinis kontekstas. XX a. Lietuvos istorija - dramatiškų transformacijų metas, paženklintas slinktimi nuo agrarinės link urbanistinės pasaulėžiūros. Parodoje atsispindi per gana trumpą laiką patirti įvykiai: okupacijos ir nepriklausomybės atgavimas, išgyventa totalitarinės sistemos priespauda ir demokratija, masinė deportacija ir emigracija, holokaustas. Istorinės aplinkybės kūrė ypatingas žmonių patirtis, o lietuvių menininkams kėlė iššūkius, tokius kaip poetinio pasaulėvaizdžio aktualumas humanizmo krizių akivaizdoje. Į šiuos iššūkius savus atsakymus teikia parodoje dalyvaujantys skirtingų kartų, įvairių meninių pažiūrų ir patirčių autoriai, bet svarbiausia, jog juos sujungia gyvenimiškas ir kūrybinis tapatinimasis su Lietuva. Šis tapatinimas negali būti suprantamas tik siaurąja nacionalumo prasme, priešingai - tai tapatumas, kuris įsiprasmina kaip neišsenkantis kūrybinių ieškojimų šaltinis - tiek tyrinėjant krašto peizažus, miestus, čia gyvenančius žmonės, tiek gilinantis į fundamentalias laiko ir atminties sampratas.

Parodoje dalyvauja: Vytautas Balčytis, Šarūnas Bartas, Kazys Binkis, Vytautas P. Bložė, Alfonsas Budvytis, Janas Bulhakas, Sigitas Geda, Almantas Grikevičius, Donaldas Kajokas, Jonas Kalvelis, Arūnas Kulikauskas, Algimantas Kunčius, Aleksandras Macijauskas, Aidas Marčėnas, Marcelijus Martinaitis, Arūnas Matelis, Deimantas Narkevičius, Alfonsas Nyka- Niliūnas, Sigitas Parulskis, Kornelijus Platelis, Romualdas Požerskis, Audrius Stonys, Antanas Sutkus, Henrikas Šablevičius, Indrė Šerpytytė, Algirdas Šeškus, Gintautas Trimakas, Judita Vaičiūnaitė, Arturas Valiauga, Tomas Venclova, Robertas Verba ir Rimaldas Vikšraitis.

Parodos kuratoriai: Ieva Mazūraitė-Novickienė, Eugenijus Ališanka, Živilė Etevičiūtė

Parodos organizatorius: Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

Parodos iniciatorius: LR Užsienio reikalų ministerija