2013 12 06 - 2014 02 16

90x60. Lietuvos fotografijos parodų plakatai

90x60. Lietuvos fotografijos parodų plakatai. 1970-1987

Fotografijos parodų plakatų ekspozicija pirmiausia sumanyta kaip Vito Luckaus fotografijų retrospektyvos kontekstas. LTSRS fotografijos meno draugijos organizuotų parodų plakatai atveria oficialią 1970-1987 m. fotografijos eksponavimo situaciją Lietuvoje. Ideologiškai kontroliuojama ir kontroliuojanti, vieningą estetinę kryptį sauganti Draugijos veikla kūrė nors ir nevienasluoksnį, tačiau sovietiškai saugų pasaulį.


Parodų plakatai - būdingi 8-o ir 9-o dešimtmečio artefaktai. Jų koloritas, plastinės formos, dvikalbis raštas, menka ar geresnė popieriaus kokybė, komplikuotos, dažnai kruopštaus rankų darbo reikalavusi atlikimo technika, plakato standartas 90x60 cm ar jo nesilaikymas byloja ne tik apie praėjusias parodas, bet ir apie to meto Lietuvos politikos, ekonomikos ir kultūros realijas. Skirti plačiajai visuomenei šie plakatai yra ir tos visuomenės gyvenimo veidrodis. Juk tuo metu plakatas neabejotinai buvo viena efektyviausių ir efektingiausių vizualiosios komunikacijos priemonių.

Parodą sudaro 4 dalys, eksponuojamos keturiose galerijos antrojo aukšto erdvėse.

Ekspozicijose šoniniuose antrojo aukšto fligeliuose siekta atkreipti dėmesį į Draugijos vykdytą plačią ir įvairią parodų programą. Sauliaus Chlebinsko, Jono Gudmono, Rimanto Dichavičiaus, Isako Zibuco ir kitų profesionalių dailininkų bei pačių fotografų skirtinga technika sukurti plakatai traukia akį meninių sprendimų įvairove, tam metui būdingu reklaminių ir estetinių priemonių junginiu.

Atskirai pristatomi vieno žymiausių Lietuvos plakato meistrų Juozo Galkaus plakatai. Fotografijos meno draugijoje J. Galkus vertintas kaip neabejotinai geriausias plakatų kūrėjas, tad į jį buvo kreipiamasi, siekiant paties geriausio rezultato. Individualus meninis braižas, o kartu ir lankstus požiūris į užsakovo pageidavimus pelnė J. Galkui išskirtinę vietą fotografijos parodų vizualiojoje komunikacijoje.

Fotografijos parodų temą papildo filmuota medžiaga: 1984 m. režisieriaus Roberto Verbos dokumentinis filmas apie fotografijos parodą "Žmogus ir žemė" bei nemontuoti fotografo Juozo Kazlausko kadrai, atskleidžiantys įvairiapusę 1974-1986 m. draugijos veiklos tikrovę.

Kuratorė: Živilė Etevičiūtė

Remėjas: LR kultūros ministerija

Parodai eksponatus paskolino: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, UAB "Lietuvos kinas", UAB "Lietuvos kino studija",  Juozas Galkus, Dalia Kazlauskienė