2013 12 06 - 2014 02 15

Vaizdų vieta

Vaizdų vieta
Lietuvos fotografija iliustruotuose žurnaluose XX a. 7-8 dešimtmečiais

Lietuvos fotografijos istorijoje praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmečių sandūra nepaprastas metas - fotografija išgyveno aktyvų sąjūdį: atėjusi jauna fotografų karta kuria ir skelbia vis labiau įsimintinus kūrinius, rengiamos parodos, leidžiami katalogai, fotografai vienijasi į draugiją, kurdami institucinį pagrindą, įteisinantį fotografiją kaip savarankišką meno sritį. Šis ypatingas istorijos tarpsnis, ko gero, bus dar ne vienos parodos ar mokslinio tyrimo akiratyje.

Fotografinio  gyvenimo intensyvumas atsiskleidžia ir to meto iliustruotoje periodikoje. Išraiškingų vaizdų gausa, pažirusi žurnalų puslapiuose, išprovokavo norą pamąstyti apie fotografiją ir jos prasmes, kurias joms suteikia jų pasirodymo vieta ir laikas. Sovietmečiu iliustruoti žurnalai tokie kaip "Švyturys", "Nemunas", "Tarybinė moteris", "Jaunimo gretos" ir kiti aktyviai publikavo fotografinius vaizdus, kurių autoriai žymiausi fotografai - Marijonas Baranauskas, Algimantas Kunčius, Vitas Luckus, Aleksandras Macijauskas, Antanas Miežanskas, Vilius Naujikas, Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, Liudas Ruikas ir kt.  Sovietinės ideologijos sklaidai tarnavę periodiniai leidiniai akylai sekami sistemos cenzorių vaizdus atrinkdavo reikliai. O jų prasminį lauką suvaldydavo imperatyviomis paantraštėmis ir tekstais. Tekstų ir vaizdų jungtys mirgančios žurnalų puslapiuose veikė kaip garantas, jog  fotografijos bus suprastos reikiamai.

Šiandien Lietuvos fotografijos klasika pripažįstami vaizdai, palikę žurnalų puslapius, sugulė į autorinius albumus, eksponuojami parodose, dalyvauja meno kūrinių rinkoje, taigi jie vertinami ir suvokiami kaip meno objektai. Šiame diskurse fotografijos įkūnija autoriaus, parodos ar knygos turinio priskiriamas idėjas ir vertinimą. Taip keliaudami iš vietos į vietą tie patys vaizdai, keičia ne tik prasmes, bet ir savo statusą - iš žurnalistinio reportažo virsdami meno kūriniais.

Kuratorė - Ieva Mazūraitė-Novickienė

Architektas - Audrius Novickas

Dizaineriai: Jurgis Griškevičius, Daiva Tubutytė

Kūrinius parodai paskolino Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Žurnalų skolintojai: Algirdas Mataitis, Margarita Ramonienė, žurnalo "Nemunas" redakcija

Parodos rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įmonė "Exterus"