2013 03 22 - 05 19

Marija Teresė Rožanskaitė

Marija Teresė Rožanskaitė. Rentgenogramos

Didžiojoje Nacionalinės dailės galerijos salėje eksponuojama Marijos Teresės Rožanskaitės (1933-2007) kūrybos paroda"Rentgenogramos". Dailininkė išgarsėjo medicininės tematikos paveikslais - širdies operacijų, rentgeno kabinetų, ligoninių vaizdais. Ji ne tik diagnozavo sovietmečio visuomenės ligas, bet ir fiksavo istorijos transformacijas.

Savo tapyboje, asambliažuose, akcijose ir instaliacijose menininkė akcentavo ribines situacijas ir nepatogias erdves, kur ryškūs žmogaus ir technikos, individo ir visuomenės susidūrimo pėdsakai. Svarbiausias temas ir kūrybos bruožus atskleidžia parodos dalys: "Tarp kosmoso ir abstrakcijos", "Medicininės erdvės", "Kita veidrodžio pusė", "Kančios stotys", "Asambliažų architektūra", "Etnografinis žvilgsnis", "Ekologinė klausa".

"Tikrovė ir realizmas sovietmečiu buvo ideologija apsivėlusios sąvokos, todėl dažnas menininkas savo santykį su dabartimi reiškė pasitelkęs mitą ir metaforą. Tuo tarpu Rožanskaitė pasirinko priešingą strategiją - pagražintam socrealizmui ji pakišo nenušlifuotą tikrovės veidrodį. Jos paveikslai ir asambliažai ne siurealistiškai kraipė pasąmonės vaizdinius ir ne hiperrealistiškai ryškino rausvą tarybinės tikrovės makiažą. Rožanskaitės vaizdavimo maniera - tai žiaurus tikrovės rentgenas, išryškinantis fasadinės kultūros griaučius ir besiskverbiantis dar giliau, kur atsiveria tikrieji nesumanipuliuoto pasaulio ryšiai", sako parodos kuratorė Laima Kreivytė.

Rožanskaitės darbų aktualumą rodo tai, kas dar neseniai laikyta gero meno trūkumais: jos kūriniai yra politiški, ekologiški, asmeniški, skausmingi ir kartais slegiantys. Tačiau jie visada kalba apie savo laiką jam būdingomis raiškos priemonėmis. Jie yra čia ir dabar -istoriją ir tikrovę sulydžiusios kasdienybės rentgenogramos.

 

Kuratorė - Laima Kreivytė

Architektė - Julija Reklaitė

Remėjas: LR Kultūros rėmimo fondas

Kūrinius parodai skolino dailininkės šeima