2024202320222021202020192018201720162015201420132012
2012 02 07 - 03 23
2012 03 09 - 04 29
2012 03 23 - 05 20
2012 04 19 - 05 20
2012 05 25 - 08 26
2012 05 25 - 08 26
2012 06 22 - 09 02
2012 06 22 - 09 02
2012 10 12 - 11 11
2012 12 07 - 2013 02 17
2012 12 07 - 2013 02 24
2012 12 07 - 2013 02 17
201120102009
2012 12 07 - 2013 02 17

Minios

Minios
Minios vaizdiniai Lietuvos mene nuo XIX a. iki šių dienų

Parodoje "Minios" svarbus minios reiškinio paslaptingumas. Vieniems minia kelia siaubą, nes masėje pranyksta žmogaus individualumas, kitus ji įkvepia veiksmams, kuriuos atlikti vienam stigtų drąsos. Visi, kas priklauso miniai, gali išgyventi bendrumo ir lygybės jausmą. Tačiau ji gąsdina savo "prigimtiniu" maištingumu - tai minia mėtė pomidorus į teatro sceną ir kovojo barikadose. Kad ir kaip žiūrėtum, kelių paskutinių šimtmečių istorijos įvykiai neįsivaizduojami be masių dalyvavimo. O kaip šiandien? Ką gali šiuolaikinės minios, gaujos, sambūriai, bendruomenės?

Šioje Linaros Dovydaitytės ir Dovilės Tumpytės kuruotoje parodoje eksponuojami meno kūriniai, sukurti Lietuvoje per paskutiniuosius du šimtus metų. Maždaug tiek gyvuoja moderniųjų laikų reiškinys, vadinamas minia. Tačiau parodos centre - ne minia, o kolektyviniai jos vaizdiniai, gimę pavienių menininkų kūriniuose.
Parodoje eksponuojami kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Modernaus meno centro, Šiaulių "Aušros" muziejaus, Vilniaus Universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, "Lietuvos kino" fondų ir privačių kolekcijų.

Kuratorės: Linara Dovydaitytė, Dovilė Tumpytė
Parodos partneris: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, UAB "Exterus". Informaciniai remėjai: "Centras" ir Infashion.lt