2024202320222021202020192018201720162015201420132012
2012 02 07 - 03 23
2012 03 09 - 04 29
2012 03 23 - 05 20
2012 04 19 - 05 20
2012 05 25 - 08 26
2012 05 25 - 08 26
2012 06 22 - 09 02
2012 06 22 - 09 02
2012 10 12 - 11 11
2012 12 07 - 2013 02 17
2012 12 07 - 2013 02 24
2012 12 07 - 2013 02 17
201120102009
2012 03 23 - 05 20

Elena Urbaitytė-Urbaitis

Elena Urbaitytė-Urbaitis: "Pasirinkimai"
Laiko liudijimai: Kazys Daugėla, Jonas Mekas, Algimantas Kezys

Žymi lietuvių išeivijos menininkė Elena Urbaitytė-Urbaitis (1922-2006) testamentu savo kūrybinį palikimą perdavė Lietuvai. Tai virš 1 200 kūrinių - tapyba, skulptūra ir skulptūriniai objektai, kūriniai ant popieriaus.

2012 m. minint E. Urbaitytės-Urbaitis 90-metį, Nacionalinėje dailės galerijoje rengiama retrospektyvinė jos paroda, pirmą kartą Lietuvos žiūrovams išsamiai pristatanti šios menininkės kūrybos raidą - tarpukario Lietuvoje, pokario Europoje ir XX a. 6-9 deš. Niujorke plėtotą kūrybinės raiškos įvairovę. Šios menininkės kūrybinis palikimas atspindi šiuolaikinės lietuvių dailės atsinaujinimą ir sąveiką su XX a. Vakarų kultūra.

Parodos pavadinimas "Pasirinkimai" žymi dramatiškų XX a. istorinių lūžių kryžkelėje atsidūrusios menininkės pasaulėžiūrinius ir kūrybinius apsisprendimus: pasitraukimą į Vakarus 1944 m., namų, artimųjų praradimą,įsikūrimo ir gyvenimo svetur rūpesčius, meninius ieškojimus, sulydžiusius sezaniškojo postimpresionizmo, abstraktaus ekspresionizmo, vartotojišką visuomenę stebėjusio poparto, oparto analitinio kubizmo, konstruktyvizmo bei minimalizmo principus, brandžiuoju kūrybos laikotarpiu suteikusius tradicinei tapybai trečią - erdvinį, skulptūrinį - matmenį. Nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją papildžiusi paroda aktualizavo sudėtingą XX a. antrosios pusės Lietuvos istoriją, atvėrė skirtį tarp sovietinės Lietuvos ir Vakarų meno pasaulių, išryškino aplinkybes, lėmusias skirtingus šiapus ir anapus sienos kūrusių kūrėjų pasirinkimus. Tik juos sugretinę, suvoksime visą šiuolaikinio lietuvių meno raidos panoramą, kurioje Urbaitytės-Urbaitis darbus galime pavadinti konstruktyvistinių Vytauto Kairiūkščio ieškojimų tąsa.

Kuratorė - Elona Lubytė

Architektė - Julija Reklaitė

Dizainerė - Lina Bastienė

Rėmėjas LR Kultūros rėmimo fondas