20242023202220212020201920182017201620152014201320122011
2011 02 04 - 03 30
2011 02 11 - 04 03
2011 04 08 - 06 05
2011 05 13 - 09 18
2011 06 16 - 08 28
2011 07 01 - 09 25
2011 10 11 - 11 13
2011 12 09 - 2012 02 12
2011 12 09 - 2012 02 12
20102009
2011 02 11 - 04 03

ZOO fotografija

ZOO fotografija
Kaunas. Paskutinis sovietmečio dešimtmetis

Neformali fotografų grupė, draugų praminta "plėšriųjų sekcija", kartais susiburdavo Kauno zoologijos sodo fotolaboratorijoje, įrengtoje šalia plėšrūnų narvų, tačiau "ZOO" yra ir platesnė nuoroda į izoliuotą, anuomet nesuprastą ir neįvertintą naujosios kartos fotografų kūrybą. Arūnas Kulikauskas, Gintautas Stulgaitis, Visvaldas Dragūnas, Giedrius Liagas, Saulius Paukštys išnaudojo fotografiją konstruktyviai veiklai - savo meninių pasaulių modeliavimui. Atsiribodami nuo tiesioginių sovietinės tikrovės refleksijų ir vaizdo turinio sureikšminimo jie kalbėjo apie tai, kas slypi juose pačiuose ir bandė parodyti realybę tokią, kokią žino, o ne tik mato. Devintajame dešimtmetyje pradėję reikštis Kauno menininkai tikslingai vykdė denatūralizavimo, depsichologizavimo ir deidealizavimo programą. Nauja fotografijos leksika, išreiškianti postmodernistinę pasaulėjautą, rodė radikalų vertybių pasikeitimą ir perėjimą nuo tradicinio prie konceptualaus požiūrio į meninį objektą.

Anuomet dominavo lietuvių fotografijos mokykla, plėtojusi dokumentalizmu grindžiamą sampratą apie bazinius fotografijos kūrimo (priemonių ir tikslų) principus, todėl naujoji kauniečių meninė banga gerą dešimtmetį (ne tik sovietmečiu, bet ir pirmaisiais nepriklausomybės metais) išliko periferine, o vėliau buvo tiesiog pamiršta. Individualūs meniniai eksperimentai, ne vienu atveju sutikti kaip vidinio asmenybės diskomforto ir konflikto su aplinka pasireiškimai, iš tikrųjų turėjo bendresnes ištakas, o originali raiška, atrodžiusi destruktyvia, buvo konceptualiai pagrįsta. Dėl stipraus tradicijos įsitvirtinimo "plėšrieji" nepajėgė užimti lygiavertę poziciją, bet nebuvo ir asimiliuoti, nes bent daliniam jos pagrindimui dirvą parengė Vitas Luckus, Algirdas Šeškus, Alfonsas Budvytis, Vytautas Balčytis, Remigijus Pačėsa.

Eksponuojami Arūno Kulikausko, Gintauto Stulgaičio, Visvaldo Dragūno, Giedriaus Liago ir Sauliaus Paukščio (11 salėje) darbai yra surinkti iš autorių arba jų šeimų archyvų kartu su Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriumi.

Parodos kuratorės: Margarita Matulytė ir Ieva Mazūraitė-Novickienė