2023202220212020201920182017201620152014201320122011
2011 02 04 - 03 30
2011 02 11 - 04 03
2011 04 08 - 06 05
2011 05 13 - 09 18
2011 06 16 - 08 28
2011 07 01 - 09 25
2011 10 11 - 11 13
2011 12 09 - 2012 02 12
2011 12 09 - 2012 02 12
20102009
2011 07 01 - 09 25

Arbit Blatas

Arbit Blatas.  "Sugrįžimas į Tėvynę"

Modernizmo klasikas, kosmopolitas, aktyvus tarptautinės meno scenos dalyvis Arbit Blatas (1908-1999) priklausė pokario humanistų kartai. Kūrybinį kelią pradėjo gimtinėje, studijavo Vokietijos ir Prancūzijos dailės mokyklose. Berlyne pažino ekspresionizmo dailę, Paryžius subrandino šiuolaikišką meninę dailininko pasaulėjautą. 

 Paryžiuje Arbit Blatas debiutavo 1929-aisiais. Buvo žinomas ir kauniečiams menininkams, pastebėjusiems jauną dailininką, ryžtingai žengiantį modernumo keliu. Dalyvavo parodose, diegė modernias europietiškas tradicijas nepriklausomoje Lietuvoje - jo pastangomis 1932 m. rudenį Kaune pradėjo veikti pirmoji privati dailės galerija. Šilti bičiuliški santykiai siejo Arbit Blatą su kauniečiais Adomu Smetona, Adomu Galdiku, Maxu Bandu. Subtilus dailininko koloristo talentas buvo pastebėtas, sulaukė pripažinimo. Pierre'as Matisse'as, fovisto Henri Matisse'o sūnus, surengė dailininko parodą Niujorke, vienoje išFuller Buildinggalerijų. Po parodõsGalerie de l'Elyséedu muziejai (Musée de Grenoble ir Jeu de Paume) pirmieji įsigijo dailininko tapybos kūrinių savo kolekcijoms. Pasisekimą Prancūzijoje įtvirtino sėkmė Londone, bei - kiek vėliau, ir Niujorke, kuris buvo sutelkęs Europą apleidusius menininkus - Marką Rothko, Jacques'ą Lipchitzą, Marcą Chagallą, Ossipą Zadkine'ą, Maxą Bandą, Fernand'ą Léger. To meto Niujorkas kaip magnetas traukė kūrybingas sielas iš viso pasaulio, absorbavo emigrantų įtaką, virtusią amerikietiško kosmopolitizmo atmaina. Pokario laikotarpio dailininko kūryba buvo sąlygota nuolatinių kelionių į Europą - Paryžių bei Veneciją.

Arbit Blatas įkūnijo nuosaikaus modernisto siekį būti laisvam ir kartu neprarasti ryšio su realybe. Tai liudija dailininko pasirinkta kūrybinė kryptis bei ištikimybė tradiciniams žanrams - portretui, peizažui, figūratyvui, natiurmortui. Dailininkas pratęsė prancūzų koloristinės tapybos liniją, buvo įvaldęs impresionizmo, postimpresionizmo, vokiško bei prancūziškojo ekspresionizmo stilistiką. Apdovanotas daugybe talentų, laisvai reiškėsi pirmiausia tapybos, skulptūros, o vėliau ir grafikos bei scenografijos srityse. Arbit Blatas sugebėjo atsirinkti savo prigimčiai artimą raišką. Nesiblaškė, nesišliejo prie to, ką jautė esant svetima, pasitikėjo akimis, juslėmis, intuicija, subtiliu spalvų pojūčiu ir išsaugojo meninę tapatybę.

Parodos kuratorė - Ilona Mažeikienė

Generalinis remėjas - Snoro paramos fondas

Partneris - The American Center

Informaciniai remėjai: Lietuvis nacionalinis radijas ir televizija, Valstybė, lrytas.lt

Remėjai: LR Kultūros ministerija, LR Kultūros rėmimo fondas, Lietuvis geležinkeliai, ETA, Movers, Lietuvos žydų bendruomenė, eurocom, Avedus.