2010 04 20 - 06 27

Alfonsas Budvytis ir Algirdas Šeškus

Alfonsas Budvytis ir Algirdas Šeškus
Valstybinio rusų dramos teatro aktorių, režisierių, kompozitorių, dailininkų portretai

Algirdas Šeškus (g. 1945) ir Alfonsas Budvytis (1949-2003)       XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje išplėtė tradicinės lietuvių fotografijos estetikos erdvę, pirmieji išreiškę postmodernistinę pasaulėjautą. Progresyvias idėjas generavę autoriai ir į valdišką užsakymą padaryti teatro žmonių portretus pažvelgė novatoriškai. Ignoruodami visuomenės veikėjų vaizdavimo standartus jie eksperimentavo su herojų charakteriais, tipažais, fotografijų kompozicija. 60 darbų kolekcija kaip meninis projektas 1985 m. buvo parodyta Vilniuje, o po metų eksponuota Maskvoje.  

Parodos kuratorė: Margarita Matulytė