2009 06 21 - 08 23

Spalvų ir garsų dialogai

Spalvų ir garsų dialogai. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir amžininkų kūryba 


Paroda "Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba" supažindina su Europos "sidabro amžiuje", XX a. pradžioje, menininkų protus jaudinusia simbolizmo ir modernizmo idėja - dailės ir muzikos bendrystės paieškomis - bei atskleidžia kūrybines mintis ir dvasinius saitus, jungusius didįjį lietuvių menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį (1875-1911) su amžininkais Vakarų ir Vidurio Europoje.

Parodoje eksponuojami kūriniai apima aktyviausios modernizmo srovių plėtros Europoje laiką. Nuo XIX a. tapybos ir muzikos sintezės sprendinių įvairovė Europos mene klostėsi ir plito ne galingo centro ir periferijos, bet daugelio kibirkščiuojančių meno centrų nuo Paryžiaus iki Sankt Peterburgo, nuo Oslo iki Vienos, principu. Įvairių šalių dailininkus vienijo bendra menų giminystės idėja, o jos sprendinių įvairovė buvo didžiulė. Šiandien tai galima pavadinti prasmingu kūrybiniu Europos menininkų dialogu.

Penkių skyrių parodoje dailės kūriniai eksponuojami temų grupėmis: "Gamtos garsai", "Visatos tyla", "Miestų gausmas", "Muzikos kerai", parodos skyrius "Garsovaizdžiai" skirtas M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų kompozitorių (Arnoldo Schönbergo, Juliano Carillo, Mieczyslawo Karlowicziaus ir kt.) muzikinei kūrybai. Šalia išsamaus M. K. Čiurlionio kūrybos pristatymo parodoje galima susipažinti su Františeko Kupkos, Edvardo Muncho, Mstislavo Dobužinskio, Wojciecho Weisso, Stanyslawo Wyspianskio, Ilmari Aalto, Rudolfo Perlės ir kitų menininkų dailės darbais (viso - per 180 kūrinių).

 

Parodos organizatoriai:

Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Kaunas)

Kuratoriai:

Dr. Rasa Andriušytė-Žukienė

Osvaldas Daugelis

dr. Vojtechas Lahoda

Šarūnas Nakas