2016 m. rugsėjo 9 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko labdaros ir paramos fondo "Algojimas" organizuotos specialios kultūros darbuotojams skirtos dirbtuvės "Kaip dirbti su vaikais su negalia kultūros srityje". Dirbtuvių metu muziejų ir kitų kultūros įstaigų darbuotojai turėjo galimybę įtvirtinti jau turėtas žinias, sužinojo, kaip išvengti klaidų ir kaip pasiekti kuo geresnių rezultatų dirbant su vaikais su negalia. Dirbtuvės taip pat vyko Lietuvos švietimo istorijos muziejuje Kaune, Kultūros centre "Panevėžio bendruomenių rūmai" Panevėžyje, Klaipėdos kultūros fabrike.

Spalio 10 d. - lapkričio 13 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko kūrybinės dirbtuvės vaikams, kurių dalyviai, atvykę vieni, su tėveliais ar broliais ir seserimis, kūrinius XX - XXIa. Lietuvos dailės ekspozicijoje patyrė per skirtingus pojūčius: žiūrėjo, klausė, uodė, lietė. Patys tapė abstrakčius paveikslus, konstravo asambliažus.

Dirbtuves vedė NDG edukatoriai ir savanorės Marija, Aušra, Martyna, Vėsia.

Dirbtuvių rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.

NDG edukacijos centras nuolat laukia įvairiausių lankytojų, todėl, jei norėtumėte užsisakyti kūrybines dirbtuves, kreipkitės el. p. edukacija@ndg.lt ar tel. (8 5) 219 59 61