Kūrybinių dirbtuvių ciklas "Žmonių su regos negalia kultūrinė integracija ir meno pažinimas, taikant teatro ir šokio improvizacijos metodus".

 

Menas atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį, kurio pažinimas ne tik lavina neregio kūrybines galias, bet yra reikšmingas ir kaip neregio pasaulio pažinimo bei suvokimo praplėtimo įrankis. Aklų žmonių dalyvavimas meno kūrimo ir jo pažinimo procese yra labai apribotas, neregiai muziejų, teatrų lankytojai negali tinkamai apžiūrėti eksponatų, jiems sunku garantuoti lygias teises kaip visiems lankytojams. Ieškant kitų sensorinių meno pažinimo alternatyvų ir inovatyvių meno prieinamumo neregiams formų bei siekiant profesionalesnio aklųjų įtraukimo į kultūrinę veiklą, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės "Žmonių su regos negalia kultūrinė integracija ir meno pažinimas, taikant teatro ir šokio improvizacijos metodus".

Šiuo projektu siekiama kelti kultūros darbuotojų, turinčių neregių meno kolektyvus, ir muziejų edukacinių programų kuratorių, profesinį lygį. Kūrybinių dirbtuvių programa įgyvendinama Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), naudojant inovatyvius meno pažinimo ir suvokimo būdus, improvizacijos objektu pasirenkant muziejuje eksponuojamus meno kūrinius. Darbas su neregiais reikalauja specifinių darbo metodų, todėl į kūrybinių dirbtuvių programą, siekiant geresnio neregių pažinimo, yra įtraukiamas ir tam tikras procentas aklųjų dalyvių. Kurdami kartu, improvizacinių metodų pagalba, kūrybinių dirbtuvių dalyviai susipažins su improvizacinėmis metodikomis, lavins savo kūrybinį potencialą, pažins neregio poreikius ir galimybes, patirs teigiamą meno įtaką žmogaus psichinei ir fizinei sveikatai.

 

Projekto organizatorius - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. 

Partneris - Nacionalinė dailės galerija