Raila Artūras
g. 1962
Artūras Raila gimė Rainaičiuose (Panevėžio raj.), šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje. Dėsto Fotografijos ir medijos meno katedroje Vilnius dailės akademijoje. Vilniaus dailės akademijoje baigęs skulptūros studijas (1989), menininkas pasuko objekto, instaliacijos, video, performanso kūrimo linkme. Menininko praktikai būdinga socialinės skulptūros - socialinio dizaino taktika. Projektuose jis glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis specifinėmis socialinėmis grupėmis ar subkultūromis, integruodamas jas į būsimo darbo scenarijų ir suteikdamas laisvę nenumatytiems įvykiams. Railos darbai susiję su institucinės kritikos ir tautinio identiteto diskursais. Menininkas socialinę realybę integruoja į meno lauką, panaikindamas meno ir gyvenimo skirtį.  
1/12