Narkevičius Deimantas
g. 1964
Deimantas Narkevičius gimė Utenoje, šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje. Vilniaus dailės akademijoje baigęs skulptūros studijas, 1992 m. jis metams išvyko studijuoti į Londoną. Šios studijos stipriai įtakojo jo vėlesnį susidomėjimą vietą žyminčiu menu bei vietos apibrėžimu platesne diskursyvine prasme. Pastaruosius dešimt metų Narkevičiaus kūriniai dažniausiai atsiranda kino juostoje. Eksperimentuodamas kino filmo struktūra, jis tematizuoja subjektyvių prisiminimų svorį ir kalba apie asmeniškų istorijos revizijų svarbą. Menininkas yra ne kartą teigęs, kad jo filmai yra išplėtotos skulptūros, ne tik neatsiejamos nuo konkrečių fizinių jų eksponavimo erdvės parametrų, bet ir savo problematika atsispiriančios nuo labai konkrečių asmeniškų patirčių ir aplinkybių. Narkevičiaus naudojami skirtingi kino formatai, dažnai įterpiami kitų medijų - piešinio, rastų fotografijų ar filmuotos medžiagos – fragmentai praplečia jo pasakojamų istorijų laiko ir erdvės ribas. Šiais intarpais iš kito laiko, kitos vietos ir kitos istorijos, menininkas tankina generuojamas reikšmes ir taip jo istorijos tampa neišsenkančių sąsajų, nuorodų ir asociacijų tinklu. Deimantas Narkevičius: „Nors mano kūriniai kalba apie aktualias temas, po jomis glūdinčios problemos dažniausiai kyla iš praeities. Mano meninė veikla prasidėjo dinamiškų socialinių pokyčių laikotarpyje. Stresas ir neurozė, iššaukta šių dinamiškų pokyčių, nukreipė mūsų visuomenę tiek nuo istorinės refleksijos, tiek ir nuo susidomėjimo ateitimi. Dešimtmečius veikusi ideologinė „orientacija“ stengėsi sukurti visuomenę virš istorijos. Naujoji politinė situacija grąžino mus į besisukantį istorijos ratą, kuris neišvengiamai reikalauja vizijos. Tačiau kai mes pradėjome patys kurti šią viziją, pradėjo lįsti praeitis, reiškiniai, anksčiau glūdėję už ideologijos paviršių. Jie išvedė mus į nepažymėtą, nenorimą, nemalonią teritoriją, drumsčiančią mūsų ateities viziją“. Deimanto Narkevičiaus kūryba yra sulaukusi plataus pripažinimo tarptautinėje meno scenoje. Šis menininkas atstovavo Lietuvą 49-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2001 metais. Jis buvo pakviestas į tokias parodas kaip Manifesta, Busano ir Gvangdžu šiuolaikinio meno bienalės, dalyvavo Miunsterio Skulptūros projekte bei Tarptautiniuose Roterdamo kino festivaliuose.  
1/9