Diržys Redas
g. 1967
Redas Diržys gyvena ir dirba Alytuje. Jis yra Alytaus Dailės mokyklos direktorius. Menininkas, žinomas dėl socialinių akcijų, performansų, socialiai angažuotų meninių praktikų. Redas Diržys yra vienas kontroversiškiausiai vertinamų Lietuvos menininkų. Jo socialinės akcijos, performansai, kuruojami renginiai (iš kurių vienas žinomiausių – Alytaus bienalė, www.alytusbiennial.com) dažnai yra socialiai angažuotos. Redą Diržį galima laikyti kairiojo diskurso atstovu. Savo socialinėmis bei meninėmis praktikomis (kurios dažnai yra neatskiriamos vienos nuo kitų) jis kritikuoja esamus visuomenės sanklodos standartus, meno rinkos principus, dekonstruoja galios mechanizmus ir kapitalistinius „jėgos laukus“. Jo veikloje nemažai dėmesio skiriama „laisvės iliuzijos“, oficialios kultūros, pilietinės visuomenės, suvoktos kaip akivaizdi duotybė, sampratos kritikai. Tačiau ši kritika yra pakankamai subversyvi – nevengiant ironijos ir sarkazmo, dažnai naudojamasi iš kritikuojamojo objekto pasiskolintomis raiškos bei organizavimo priemonėmis, tokiu būdu sukuriant meninę intervenciją, socialinį veiksmą, iššaukiant atgarsį, provokuojant įtampą ar dialogą. Redas Diržys gyvena ir kuria kultūrinio gyvenimo periferijoje – Alytaus mieste, inicijuodamas ten alternatyvią meninės ir pedagoginės veiklos erdvę. Kita vertus, jis aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio menininkais.  
1/4