Zakarauskas Andrius
g. 1982
Andrius Zakarauskas gyvena ir dirba Kaune. 2001-2005 mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, tapybos katedroje. 2004 Miguel Hernandez Universtete, de Bellas Artes fakultete, Altea, Ispanijoje. A. Zakarausko tapyboje anonimiškos figūros veikia schematiškuose interjeruose, tokiu būdu varijuojant tarp abstrakčiosios ir figūratyviosios tapybos tradicijų. Ankstyvoje menininko kūryboje paveikslų motyvai dažniausiai būdavo atrinkti iš antrinės realybės, kultūrinių šaltinių: meno istorijos, kino. Menininkas tiek vaizdu, tiek darbų pavadinimais kūrė siužetus, neretai nagrinėjančius vyro ir moters santykius. Statiškiems vaizdams judesio ir laiko dimensijas autorius suteikdavo naratyviais pavadinimais. Vėlesniuose darbuose išryškėjo pagrindinė A. Zakarausko kūrybos tema – tapyba. Kinematografiškumas išlieka naudojant kūrybos principą tapyti ciklais. Pasirinkdamas savo figūrą kaip centrinį motyvą, tačiau ją nuasmenindamas, autorius tapatina save su kūrėju, kūrybos objektu bei stebėtoju. Taip jis nagrinėja pačią tapybos mediją, jos bei tapytojo padėtį šiuolaikinėje kultūroje, dekonstruoja tapybos mitus bei kvestionuoja šiuolaikiniame mene susiklosčiusią hierarchiją. Pasitelkdamas esminius tapybos elementus – potėpį, spalvą bei kompoziciją Andrius Zakarauskas kuria asmeninę tapybos istoriją, į kurią aktyviai įtraukiamas žiūrovas. Tapybos ciklus jis nuolat papildo piešiniais, stiklo darbais bei nedidelėmis drobėmis su savita ženklų sistema, taip nubrėždamas ir sureikšmindamas patį kūrybos procesą.  
1/9