Urbonai Nomeda ir Gediminas


Nomeda ir Gediminas Urbonai yra naujųjų medijų menininkai, praktikai bei teoretikai, paskutiniuoju dešimtmečiu plėtojantys tarpdisciplininius projektus, sietinus su postsovietinio identiteto tematika, moters identitetu, aktyviai įtakojančius kritinį socialinį diskursą, tyrinėjančius socialines protesto formas. Nomedos ir Gedimino Urbonų projektai, orientuoti į sociokultūrinius procesus bei problemas, realizuojami bendruomeninio dalyvavimo principais – dauguma naujųjų medijų projektų menininkai įgyvendina iniciatyvos „Jutempus“ veiklos rėmuose. Nomeda ir Gediminas Urbonai inicijavo VILMA (Vilnius Interdisciplinary Lab for Media Arts) bendruomenės susikūrimą ir kuruoja jos veiklą.

Internetiniai puslapiai:
www.nugu.lt
www.vilma.cc
www.transaction.lt