Inčiūraitė Kristina
g. 1974
Kristina Inčiūraitė dirba įvairiose srityse: kuria fotografijas, grafikos kūrinius, objektus, instaliacijas, bet daugiausiai – videofilmus. Menininkei būdinga lakoniška meninė kalba, jos kūriniuose dominuoja socialiniai, psichologiniai ir istoriniai aspektai bei plėtojamos kūrybinio bendradarbiavimo strategijos. Kristina Inčiūraitė domisi kolektyvine ir asmenine atmintimi, susijusia su konkrečiomis vietomis – vienos jų nyksta, kitos transformuojasi. Šiose vietose menininkė dažniausiai įkurdina moterį, kuri jas įprasmina savo asmeniniais pasakojimais. Kristinos Inčiūraitės kūriniai moterį reprezentuoja ne kaip pasyvų subjektą ar vaizdą, bet kaip aktyvią istorijos dalyvę.

Daugiau apie menininkės kūrybą:
www.inciuraite.lt