Garbštienė Laura
g. 1973
Laura Garbštienė baigė tekstilės magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2002-2005 m. bendradarbiavo su menininku ir kompozitoriumi Arturu Bumšteinu (menininkų duo „G-Lab“), kūrė videodarbus ir audiovizualines instaliacijas. Nuo 2002 m. kuria video, instaliacijas, fotografijas, atlieka akcijas ir performansus. Išskirtinis Garbštienės meno praktikos bruožas – menininkės tapsmas pačios savęs subjektu: ji patalpina save į įvairias situacijas, tapdama jų dalimi ir performatyviai provokuoja žiūrovą. Svarbūs menininkės kūrybos aspektai – eksperimentavimas kalba, žodžių prasmių ir reikšmių kaita, atsitiktinumas, provokatyvumas naivumu, subjektyvios emocinės patirties ir bendrybių dermė multikultūriniuose kontekstuose. Kai kuriuose vėlesniuose darbuose galima įžvelgti aliuzijų į institucinės kritikos diskursą.  
1/18