1

 

1993 m.  įsteigtas Soroso šiuolaikinio meno centras - viena iš Atviros Lietuvos fondo Kultūros programos dalių Rytų Europoje. 2000 m.  pasibaigus ALF Kultūros programai, SŠMC prisijungė prie Lietuvos dailės muziejaus ir persivadino į Šiuolaikinės dailės informacijos centrą, nuo 2008 m. tapo Nacionalinės dailės galerijos dailės informacijos centru.

NDG DIC nuosekliai kaupia ir skleidžia informaciją apie šiuolaikinius vizualiųjų menų kūrėjus Lietuvoje. Čia surinkta medžiaga nemokamai gali naudotis tyrinėtojai, užsienio šalių kuratoriai (jie taip pat yra konsultuojami NDG ir NDG DIC kuratorių), studentai ir visi besidomintys NDG svečiai. 

NDG DIC kaupia informaciją apie šiuolaikinę dailę ir įgyvendina jos sklaidą. Čia veikia specializuota skaitykla, kurioje galima susipažinti su XX-XXI a. Lietuvos ir užsienio dailės, architektūros ir dizaino istorija, kritika ir teorija. 

NDG DIC videotekoje sukaupta unikali XX a. pab.-XXI a. Lietuvos menininkų video ir kino filmų kolekcija, kuria galima naudotis edukaciniais ir pažintiniais tikslais.

NDG dailės informacijos centro paslaugos:

- kaupiama XX a.-XXI a. Lietuvos dailininkų duomenų bazė (skaitykloje ir internete),

- kaupiama šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, kūrinių ir parodų dokumentikos mediateka,

- veikia Lietuvos ir užsienio XX-XXI a. dailės istorijos, kritikos ir teorijos skaitykla,

- teikiama informacija apie Nacionalinės dailės galerijos veiklą.