Vieša paskaita: "Lietuvos naujoji dailė – ar tai avangardas?"

Naujoji Lietuvos dailė - XX a. 10 dešimtmečio-XXI a. pradžios reiškinys. Besąlygiškai taikyti šį apibūdinimą dabartinėms Lietuvos šiuolaikinio meno praktikoms netinka. Pirmiausia todėl, kad čia jos nebėra naujos, o priešingai - plačiai paplitusios ir labai įvairios. Tačiau dar svarbiau tai, kad šiuolaikinis menas XXI amžiuje funkcionuoja visai kitaip nei XX a. pabaigoje. Reikšmingai pasikeitė aplinkybės ir faktoriai, lemiantys dailės kūrinių atsiradimą, sklaidą, interpretaciją, ekonominių ir simbolinių verčių cirkuliaciją ir atitinkamai - šiuolaikinio meno savivoką bei idėjinį kryptingumą.

Vienas svarbiausių 10-ąjį dešimtmetį Lietuvos dailėje vykusių dinamiškų procesų variklių buvo aštri, konfliktus generavusi priešprieša tarp "senosios" ir "naujosios" dailės. Pirmoji atstovavo uždaroje sovietmečio kultūroje, ypač seminonkonformistiniame jos pakraštyje, išsirutuliojusias idėjines nuostatas: eskapistinį atsiribojimą nuo socialinės-politinės tikrovės, nacionalinę modernizmo paradigmą, formalių estetinių eksperimentų tradicinėse dailės rūšyse (tapyboje, skulptūroje, grafikoje, fotografijoje, dekoratyviniuose menuose) vertę, o antroji - aktyvų santykį su gyvenimu (praeitimi ir dabartimi), taip pat ir dailės lauko aparatu, tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą ir aktualiais diskursais grįstą meno praktiką.

Paskaitoje aptariami naujajai Lietuvos dailei būdingi bruožai, leidžiantys vadinti ją avangardine.

Doc. dr. Lolita Jablonskienė tyrinėja Lietuvos ir užsienio XX a. II p. ir XXI a. dailę ir dizainą, kuratorystę bei jų teorinį kontekstą. Yra paskelbusi mokslinių ir mokslo sklaidos straipsnių, sudariusi leidinių įvairiais šios tematikos aspektais, dariusi pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, skaito paskaitas šiuolaikinio meno ir dizaino temomis Vilniaus dailės akademijoje, kuravo dailės parodų Lietuvoje ir užsienyje, yra Nacionalinės dailės galerijos Vilniuje vadovė. Lietuvos XX a. 10 deš. šiuolaikinio meno tyrimus apibendrino spaudai VDA leidykloje parengtoje monografijoje "Naujoji Lietuvos dailė".

Būtina išankstinė registracija

Renginys nemokamas, taip pat bus tiesiogiai transliuojamas Youtube kanale.

Dalyviams Konferencijų ir kultūros renginių salėje reikia turėti galimybių pasą ar ES skaitmenį COVID pažymėjimą, dėvėti nosį ir burną dengiančią apsauginę veido kaukę.

NDG Auditorija
2021 11 30

18:00

Vieša paskaita: "Lietuvos naujoji dailė - ar tai avangardas?"

Lapkričio 30  d., 18 val. NDG auditorijoje vyks viešų paskaitų ciklo "Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos"  doc. dr. Lolitos Jablonskienės paskaita "Lietuvos naujoji dailė - ar tai avangardas?".