Vakarykščio pasaulio atgarsiai

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija

Palanga - Vilnius

2017 m. gruodžio 5 - 8 d.

Konferencijos globėjas - Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus

Konferencijos problematiką inspiravo austrų rašytojo Stefano Zweigo autobiografinė knyga "Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai". XX amžiaus metraštininko perteiktas Europos kultūrinis žemėlapis ir rašytojo įžvalgos apie vertybių krizę provokuoja apmąstyti nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimo bei įprasminimo problemas.

Konferencijos pirmoje sesijoje "Baltų kultūros ištakos ir jos santykis su XXI amžiaus pasauliu", pasitelkiant naujausius istorinius, archeologinius, filologinius, etnologinius tyrimus, bus aptartos mūsų kultūros ištakos, keliami ypatingai svarbūs klausimai apie tai, kas yra baltai, kaip mes juos suvokiame ir identifikuojame XXI amžiuje, kokios baltų kultūros sampratos mokslinės korekcijos įmanomos ir būtinos. Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo vietą Europoje ir nacionalinį savitumą bei išskirtinumą įmanoma suvokti tik pažinus ir objektyviai įvertinus baltų kultūros ištakas, jos santykį su aplinkiniu pasauliu. Vienas svarbiausių integracijos į Europą postūmių tapo visuomenės poreikis semtis žinių iš Vakarų švietėjų, suprasti jų kūrybines patirtis, todėl antroje sesijoje "Kūrybinės terpės ir kultūros komunikacijos slinktis nuo Apšvietos iki XXI amžiaus" bus nagrinėjami mūsų valstybės europietišką dvasią formavę daugialypiai kultūriniai veiksniai, analizuojama Europos kultūros įtaka lietuvių dailei, literatūrai, muzikai bei kitoms meno sritims, menininkų pasaulėjautos ir pasaulėžiūros kismas. Trečioji sesija "Kūrybinė asmenybė ir istorinio laiko kontingencija" akcentuos iškilių Lietuvos meno ir literatūros kūrėjų patirtis, dalyvaujant tautos likime, išgyvenant ir įveikiant dramatiško istorinio laiko mestus iššūkius. Ketvirtoje konferencijos sesijoje "Kultūrinė atmintis ir tapatybės sampratos kaita XXI amžiuje" siekiama tarpdisciplininiu požiūriu įvertinti nacionalinės tapatybės sampratos kaitą, aptariant ją įtakojusius Lietuvos ir pasaulio kultūros raidos procesus, jų sąveikas ir kontekstus.

Minint Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį yra svarbu apmąstyti, kaip XX a. istorinės pertvarkos skatino naujas individualios ir kolektyvinės tapatybės konfigūracijas, apibrėžti kūrybos formų, raiškos būdų ir reikšmių įsigalėjimą bei sklaidą, nustatyti iškilių asmenybių kūrybinės veiklos, Lietuvoje bei išeivijoje veikusių institucijų reikšmę kultūros ir mokslo plėtotei, jų šviečiamąjį indėlį ir svarbą XXI a. visuomenės vertybinėms nuostatoms ugdyti.

PROGRAMĄ galite atsisiųsti paspaudę čia

Organizatoriai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos dailės muziejus

Organizacinis komitetas: prof. dr. Rimantas Balsys (LKTI), Laima Bialopetravičienė (LDM), doc. dr. Romualdas Juzefovičius (LKTI), dr. Margarita Matulytė (LKTI, LDM), Regina Urbonienė (LDM), dr. Elvyra Usačiovaitė (LKTI)

Koordinatorė dr. Margarita Matulytė

Iliustracija: Diržo apkalų fragmentai. I tūkstantmečio antroji pusė. Radinys iš Lietuvos pajūrio kapinyno. Vario ir sidabro lydiniai. Lietuvos dailės muziejus. Fot. Paulius Makauskas

 


NDG auditorija
2017 12 08

10.00 - 15.30

Konferencija "Vakarykščio pasaulio atgarsiai"

2017 m. gruodžio 5-8 d. vyks Lietuvos kultūros tyrimų insituto ir Lietuvos dailės muziejaus rengiama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija "Vakarykščio pasaulio atgarsiai" | Palanga - Vilnius

Gruodžio 8 d., 10.00-15.30 val. NDG auditorijoje vyks IV konferencijos sesija.